Zestig jaar Orgelmakers Gebr. van Vulpen

door Peter van Dijk | Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 2

 

Peter van Dijk Zestig jaar Orgelmakers Gebr. van Vulpen
Het ORGEL 97 (2001), nr. 2, 32-36 [samenvatting]

 

Vorig jaar bestond de orgelmakerij Gebr. van Vulpen zestig jaar. Rijk en Jos van Vulpen bouwden hun eerste instrument in 1939, in 1940 vestigden zij zich te Utrecht. Broer Evert kwam in 1952 in het bedrijf werken.

Er kunnen tot nu toe vier perioden worden onderscheiden. De periode 1940 tot 1950 was de startperiode. Tussen 1950 en 1970 boekte de firma succes met door de orgels van de Deense firma Marcussen en de daarachterliggende filosofie geïnspireerde instrumenten. De invloed van Lambert Erné was groot. De derde periode wordt gekenmerkt door het in serie vervaardigen van huisorgels en een groeiende belangstelling voor historische orgels. De restauraties van het Bätz-orgel (1831) in de Dom te Utrecht (1973) en het Van Deventer-orgel (1756) in de Grote Kerk te Nijkerk getuigen hiervan (1976-1988). In 1987 begon de vierde periode. Historiserende nieuwbouw kan zowel met eigentijdse (Zuidhorn, De Rank, 1989) als met historiserende fronten (Ouddorp, Hervormde Kerk, 1995) gepaard gaan.

Het nieuwste Van Vulpen-orgel staat in ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede. Het is klein, de intonatie is verfijnd en zodanig dat het instrument ondanks de bedenkelijke akoestiek toch goed klinkt.

Webpagina van Vulpen:http://www.vulpen-orgel.nl