Luidsprekers en orgelmuziek

door Henk Kooiker | Het ORGEL | Jaargang 97 | (2001) | Nummer 1

 

Henk Kooiker Luidsprekers en orgelmuziek
Het ORGEL 97 (2001), nr. 1, 13-17 [samenvatting]

 

Veel organisten hebben hun hoge niveau kunnen bereiken door te studeren op een elektronische orgelimitatie. Ook worden er veel cd’s gemaakt. In hoeverre kunnen luidsprekers orgelklank weergeven?

Bij elektronische imitatie-orgels zijn de klankbalans, bijgeluiden, het mengen van registers, de toename van de geluidsdruk bij toevoegen van registers, de volumeverdeling in de ruimte van een heel andere orde dan bij orgels. Ook het geluid afstralende deel van luidsprekers is altijd kleiner dan dat van orgels.

Een luidspreker die op een cd opgenomen orgelmuziek moet weergeven dient een bereik te hebben van minimaal 32 tot 18.000 Hz; de vervorming dient zeer laag te zijn (0,1 % is bij een orgelcd al hoorbaar, de meeste luidsprekers komen niet onder 1 %); in het essentiële deel van het bereik (1.500-4.500 Hz) dient zich geen overgang van middentoon- naar hogetonenluidspreker te bevinden. Diffusiteit is met luidsprekers zeer moeilijk op te wekken, evenals hoogteverschillen. De akoestische omstandigheden in de luisterruimte beïnvloedt de reproductie eveneens.

De weergave door middel van luidsprekers staat nog in de kinderschoenen. Wie zich dit regelmatig realiseert kan veel genoegen beleven aan weergave via luidsprekers, maar zal niet zo snel in de valkuil trappen de luidspreker als norm te aanvaarden.