Orgelbouwnieuws: Krimpen aan de IJssel, Sebakerk (Gereformeerde Gemeente)

Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 4
Krimpen aan de IJssel, Sebakerk (Gereformeerde Gemeente)
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/4, april]

In verband met een forse uitbreiding van het kerkgebouwkreeg de firma Hendriksen en Reitsma de opdracht voor de levering van een nieuw orgel inde Sebakerk te Krimpen aan de IJssel. Bij de bouw van dit instrument, onder advies van JanBonefaas, zal men de reeds bestaande orgelkast alsmede een deel van het pijpwerk opnieuwgebruiken. Het thans aanwezige instrument dateert uit 1976 en werd gebouwd door de firmaN.D. Slooff onder advies van Dirk Zwart Jzn. Dit instrument, dat in het ORGELuitgebreid besproken werd, had de volgende dispositie: Hoofdwerk (C-f3): Prestant 16 (af ctransmissie), Prestant 8, Bourdon 8, Viola 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2,Mixtuur III-V, Cornet V, Trompet 8, Tremulant. Rugpositief (C-f3): Holpijp 8, Prestant 4,Roerfluit 4, Nasard 3, Piccolo 2, Terts 1 3/5, Clarinet 8, Tremulant. Pedaal (C-d1):Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Openfluit 4, Bazuin 16, Trompet 8. Het grootste deel vanhet pijpwerk was toen echter al ‘oud’ en afkomstig uit het gesloopteElbertse-orgel (1924) van de voormalige Franciskaner of St.-Josephkerk te Gouda. De bouwvan het nieuwe grotere binnenwerk maakt aanpassingen aan de orgelkast noodzakelijk. Voor13 stemmen zal pijpwerk van het oude orgel opnieuw worden gebruikt. De geplande dispositievan het nieuwe instrument is als volgt: Hoofdwerk (C-f3): Prestant 16, Octaaf 8, Viola diGamba 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Mixtuur III-V, Cornet V,Fagot 16, Trompet 8, Tremulant. Rugpositief (C-f3): Prestant 8, Holpijp 8, Quintadena 8,Octaaf 4, Roerfluit 4, Nasard 2 2/3, Woudfluit 2, Sesquialter II, Mixtuur III, Dulciaan 8,Tremulant. Pedaal (C-d1): Subbas 16 (wijde mensuur), Bourdon 16, Prestant 8, Gedekt 8,Roerquint 5 1/3, Octaaf 4, Bazuin 16, Trompet 4. Koppelingen: HW-RP, Ped-HW, Ped-RP.

Bron: Hendriksen & Reitsma Orgelbouw, het ORGEL 74 (1978), nr. 9, 261-264