Orgelbouwnieuws: Delft, Vierhovenkerk

Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 4
Delft, Vierhovenkerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/4, april]

delftvierh.jpg (41116 bytes)Op 5februari vond de ingebruikneming van het nieuwe orgel in de Vierhovenkerk te Delft plaats.Dit instrument werd oorspronkelijk in 1910 als opus 1100 gebouwd door Norman & BeardLtd. voor de St.-Andrewparochie van de Church of Scotland te Alexandria (Glasgow). Het vanorigine pneumatische sleepladenorgel, dat in 1998 stond opgesteld in het huis van HansKriek, was in de loop der jaren echter niet ongeschonden gebleven. Zo was de speeltafelverplaatst en de pneumatische traktuur vervangen. Voor de manualen was een mechanischetraktuur aangelegd, de pedaaltraktuur was elektropneumatisch, evenals de registertractuurmet drie vrije combinaties. De lade voor het Great bevond zich onder in de kast, de ladevoor het Swell was daarboven gesitueerd. Tenslotte was aan de voorzijde van lade voor hetGreat een kantsleep met een Mixture III toegevoegd. Bij de plaatsing in de Vierhovenkerk,uitgevoerd door de firma A. Nijsse & Zoon, werd het instrument geheel herzien. Hetoorspronkelijke grenen stellingwerk is geheel vernieuwd waarbij de laden van Great enSwell van plaats zijn verwisseld. Verder is er een geheel nieuwe windvoorziening aangelegden een Tremulant voor het Great toegevoegd. De pneumatische bediening van de zwelkast isvervangen door een mechanische. Tevens vervaardigde men een geheel nieuwe mechanischetoetstraktuur voor Great, Swell en Pedal met bijbehorende koppels. De elektropneumatischeregistertraktuur werd gehandhaafd en deels vernieuwd. Op deze wijze kon men blijvenbeschikken over drie vrije combinaties. Tenslotte zijn de windladen gerestaureerd en vanviltringen voorzien. Daarbij is het Great uitgebreid met een Twelfth en werd er voor deMixture een nieuwe dubbele kantsleep aan de achterzijde van de lade gemaakt.

De dispositie: Great (C-c4): Lieblich Bourdon 16, Open Diapason 8, Dulciana 8,Hohlflöte 8, Principal 4, Twelfth 2 2/3 (nieuw), Fifteenth 2, Mixture III, Tremulant.Swell (C-c4): Open Diapason 8, Rohrflöte 8, Echo Gamba 8, Voix céleste 8, Gemshorn 4,Cornopean 8, Oboe 8, Tremulant. Pedal (C-f1): Subbas 16, Lieblich Bourdon 16(transmissie), Bass Flute 8. Koppelingen en speelhulpen: Swell to Great, Great to Pedal,Swell to Pedal; 3 presets, zweltrede. Winddruk: 79 mm. wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz.Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: René Nijsse