norgel

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 3
Leverkusen (D), St.-Stephanuskirche
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/3, maart]

Orgelrestaurateur F.R. Feenstra ontving de opdracht voor de plaatsing en herbouw vaneen Engels orgel in de St.-Stephanuskirche te Leverkusen. Het instrument werdoorspronkelijk rond 1860 gebouwd door George Maydwell Holdich. Omdat in de loop der jarenverschillende ingrijpende werkzaamheden aan het orgel hebben plaats gevonden, zal hetinstrument nu geheel nieuw worden opgezet. De Swell-lade wordt boven het Great geplaatst,terwijl het Choir als Rugpositief zal worden uitgevoerd. De niet meer originelegepneumatiseerde hoofdwerklade zal worden vervangen door een nieuwe mechanische lade metruimte voor 11 stemmen. De werkzaamheden omvatten verder de vervaardiging van een nieuwepedaallade voor 6 stemmen, nieuwe orgelkasten en mechanieken alsmede een aantal nieuwestemmen. Het instrument wordt geplaatst op het reeds aanwezige orgelbalkon aan de westmuurvan de kerk en zal bij oplevering, eind 2002, 32 stemmen tellen.

Daarnaast ontving de firma Feenstra de opdracht tot restauratie en plaatsing van eenéénklaviers Engels koororgel voor hetzelfde kerkgebouw. Het betreft een acht stemmentellend instrument van J. Trustham, met vermoedelijk gedeeltelijk 18de-eeuws pijpwerk, dattijdelijk dienst heeft gedaan als koororgel in de der Aa-Kerk te Groningen. De dispositievan dit orgel: Manual (C-f3): Double Diapason Bass 16 (12 tonen), Double Diapason Treble16 (42 tonen), Open Diapason 8, Stop Diapason Bass 8 (17 tonen), Claribel Treble 8 (vanaff), Principal 4, Flute 4 (vanaf f), Fifteenth 2, Mixture II. Pedal (C-g): aangehangen.

Bron: F.R. Feenstra, alsmede de ORGELkrant 3 (1998), nr. 9, 6