Orgelbouwnieuws: Hunteburg (Duitsland), Dreifaltigkeitskirche

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 2
Hunteburg (Duitsland), Dreifaltigkeitskirche
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/2, februari]

hunteburg.jpg (25609 bytes)In deDreifaltigkeitskirche te Hunteburg (Duitsland) plaatsten de medewerkers vanorgelrestaurateur F.R. Feenstra vorig jaar een historisch Engels orgel. Dit instrumentwerd in 1867 vervaardigd door de firma Mirrlees (Glasgow) voor een tot nog toe onbekendekerk. Tot eind 1995 stond het orgel in een modern kerkgebouw te Glasgow, die na enigejaren van leegstand werd afgebroken. Tijdens de sloop van de kerk kon het orgel noggedemonteerd worden, waarna het uiteindelijk in bezit van de firma Feenstra kwam.Voorafgaande aan de plaatsing te Hunteburg vond een volledige restauratie van het orgelplaats onder advies van Fr. J. Rahe (Osnabrück). Omdat er vóór de afbraak van hetinstrument nauwelijks een orgelkast aanwezig was, vervaardigde men nu een geheel nieuwekast van kwartiers gezaagd eikenhout. Tevens werd deze gelegenheid aangegrepen om hetSwell, omwille van een betere klankuitstraling, één meter hoger te plaatsen. De aldusverkregen ruimte werd benut voor de toevoeging van een apart laadje onder het Swell waarophet nieuwe groot octaaf van de Principal 4 en de Cornopean 8 ondergebracht werden. Vanwegede plaatsing buiten de zwelkast is het groot octaaf van de Cornopean van een eigenregisterknop voorzien. Tenslotte werd het Great verrijkt met een Sesquialtera II. Op hetGreat fungeert de Stop Diapason Bass 8, die slechts 12 pijpen telt, als groot octaaf voorde registers Viola di Gamba 8 en Claribel 8. Het klein octaaf van de Double Diapason 16(Swell) spreekt permanent en dient tevens als groot octaaf van de registers Open Diapason8 en Gedact 8. De trede voor de zwelkast is geheel rechts aangebracht en kent slechts tweestanden; open en dicht. Tenslotte zijn er voor het Great drie combinatietredenaangebracht. De eerste (linker) trede bedient de registers Viola di Gamba 8, Claribel 8 enFlute 4. Doormiddel van de tweede trede voegt men daaraan de registers Open Diapason 8 enPrincipal 4 toe. De derde trede voegt tenslotte de Fifteenth 2 en de Mixture toe.

De dispositie: Great (Manuaal I, C-g3): Open Diapason 8 (C-e front), Stop Diapason Bass(C-H, 12 pijpen van hout), Viola di Gamba 8 (vanaf c), Claribel 8 (vanaf c, open hout),Principal 4, Flute 4 (vanaf c, hout), Fifteenth 2, Sesquialtera II (1999), Mixture II,Clarinet 8. Swell (Manuaal II, C-g3): Double Diapason 16 (vanaf c, hout gedekt), OpenDiapason 8 (vanaf c), Gedact 8 (vanaf c), Principal 4 (C-H 1999), Cornopean Bass 8 (1999),Cornopean 8 (vanaf c). Pedal (C-f1): Open Diapason 16 (hout). Koppelingen: Swell totGreat, Swell to Pedal, Great to Pedal. Drie combinatietreden, trede voor zwelkast.Winddruk 72 mm wk. Toonhoogte a1 = 438 Hz bij 16 °C. De niet evenredig zwevendetemperatuur is speciaal voor dit orgel ontwikkeld.

Bron: F.R. Feenstra