Orgelbouwnieuws: Naarn (Oostenrijk), Katholische Pfarrkirche St.-Michael

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 1
Naarn (Oostenrijk), Katholische Pfarrkirche St.-Michael
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/1 januari]

naarn.jpg (24449 bytes)Op 23 oktober werd het nieuweVerschueren-orgel van de Katholische Pfarrkirche St-Michael te Naarn (Oostenrijk) ingebruik genomen. Bij de bouw van dit instrument oriënteerde men zich op de Rijnlandseorgelbouw van de 18de eeuw. De vormgeving van het orgel werd verder in grote mate bepaalddoor de beschikbare ruimte op het orgelbalkon en door de inrichting van het kerkgebouw. Omhet contact met de zangers en muzikanten te bevorderen, kreeg de klaviatuur een plaats aande rechterzijde van het orgel. De windvoorziening bestaat uit twee spaanbalgen, waarvan deeerste als ‘magazijn’ en de tweede als ‘schokbreker’ fungeert, hetgeenresulteert in een flexibel ademende wind. Bij de opzet van het orgel koos men bewust vooreen groot éénklaviers instrument; de pedaalregisters zijn uitgevoerd als transmissies.Door middel van de ‘Fortetritt’ kunnen de registers Octav B/D 4, Quint B/D 3 enSuperoctav B/D 2 in één keer in- of uitgeschakeld worden. De intonatie en deverschillende bas/discantdelingen zijn erop gericht een zo veelzijdig mogelijkklankkleurenpalet tot stand te brengen. Met uitzondering van de Viole di Gambe 8 en Flauttravers D 8 is het pijpwerk niet van kernsteken voorzien.

De dispositie: Manual (C-f3): Bourdon 16, Principal 8, Viole di Gambe 8, Gedackt 8,Flaut travers D 8, Octav B/D 4, Flaut 4, Quint B/D 3, Superoctav B/D 2, Flöte 2, TertzB/D 1 3/5, Mixtur IV, Cimbel III, Trompete 8. Pedal (C-d1, transmissies uit Manual):Bourdon 16, Principal 8, Trompete 8. Pedalkoppel, Tremulant, Vogelsang, Fortetritt.Winddruk: 80 mm. wk. Toonhoogte: a1 = 440Hz. Temperatuur: 1/8 komma.

Bron: Verschueren Orgelbouw