Orgelbouwnieuws: Volendam, Vincentiuskerk

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 1
Volendam, Vincentiuskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/1 januari]

In het weekend van 19 tot en met 21 november is het gerestaureerde en uitgebreideAdema/Schreurs-orgel in de Vincentiuskerk te Volendam officieel weer in gebruik genomen.Het instrument is in 1916 gebouwd door Adema voor de voormalige Annakerk in Amsterdam.Adema gebruikte onder meer materiaal uit het Smets-orgel uit de schuilkerk De Pool teAmsterdam. Het oorspronkelijk pneumatische orgel werd door Hubert Schreurs in 1956omgevormd tot een elektropneumatisch orgel. Daarbij werden tevens enkeleregisterwijzigingen in neobarokke trant aangebracht. In 1970 werd het orgel overgeplaatstnaar de Vincentiuskerk te Volendam. De laatste restauratie en uitbreiding zijn uitgevoerddoor Pels & Van Leeuwen. De speeltafel is geheel nieuw en uitgerust met een solidstate schakelpaneel. De klaviatuur is uitgebreid met een derde manuaal waarmee vanafhet oksaal een nieuw koororgel (in een zwelkast) op het priesterkoor kan worden bespeeld.Op het priesterkoor is een tweede speeltafel gekomen waarmee het koororgel kan wordenbespeeld alsmede het hoofdorgel op het oksaal middels een generaal crescendo. Er is eennieuwe windmachine geplaatst. Daarnaast is een aantal registers gewijzigd en is dedispositie uitgebreid. Volgend jaar zal een boek worden uitgegeven over de geschiedenis ende restauratie van het orgel.

De dispositie: Hoofdwerk (C-f3): Bourdon 16, Prestant 8, Salicionaal 8, Bourdon 8 (wasRoerfluit 8), Fluit Harmonique 8 (was 4), Octaaf 4, Gedekt 4 (nieuw), Doublette 2, Nazard2 2/3, Cornet V (nieuw, was Terts 1 3/5), Mixtuur III-V, Cymbaal III-IV, Trompet 8,Vox Humana 8 (nieuw) en Tremulant (nieuw). Zwelwerk (C-f3): Baarpijp 8, Viola da Gamba 8,Vox Coelestis 8, Holpijp 8, Quintadeen 8 (nieuw), Prestant 4, Dwarsfluit 4, Flageolet 2,Larigot 1 1/3, Sesquialter III, Scherp III, Carillon III (nieuw), Trompet 8, Basson Hobo 8(was 4) en Tremulant. Fernwerk/koororgel (nieuw) (C-f3): Prestant 8, Viola da Gamba 8, VoxCoelestis 8, Holpijp 8, Spilfluit 4, Octaaf 4, Octaaf 2, Quint 2 2/3, Dulciaan 8,Tremulant. Pedaal (C-f1): Majorbas 32, Contrabas 16, Subbas 16, Open Bas 8, Wijdgedekt 8,Open Fluit 4 (nieuw), Bazuin 16, Trombone 8 en Klaroen 4. Pedaal koororgel (C-f1) Subbas16, Gedekt 8. Koppels hoofdorgel: HW-ZW, HW-FW, ZW-FW, HW-P, ZW-P, HW-ZW 16, ZW 16, ZW-P4. Generaal crescendo. Automatisch pedaal. Vrije combinatie. Winddruk Hoofdwerk en Pedaal100 mm, Zwelwerk 90 mm, koororgel 80 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz bij 16 C°.Temperatuur: gelijkzwevend.

[Bron: Stichting Orgelfonds Vincentiuskerk]