Orgelbouwnieuws: Kinderdijk, Hervormde Dorpskerk

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 1
Kinderdijk, Hervormde Dorpskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/1, januari]

kinderdijk.jpg (35626 bytes)Demedewerkers van de firma Bakker & Timmenga voltooiden afgelopen voorjaar eendeelrestauratie van het Van Dam-orgel in de Hervormde Dorpskerk te Kinderdijk. Het orgelwerd oorspronkelijk in 1867 door de firma L. van Dam & Zonen vervaardigd voor deHervormde Kerk van Gorredijk. Bij de bouw van het orgel gebruikten de orgelmakers Van Damveel bestaand materiaal. Uit verder onderzoek van het instrument is inmiddels gebleken dateen belangrijk deel hiervan niet van het oude Schrage-orgel van Engelum (1834) afkomstigis, zoals tot voor kort nog werd aangenomen (zie De Mixtuur nr. 42 (1983), 479-480). DeManuaalladen en een belangrijk deel van het pijpwerk blijken afkomstig te zijn van hetorgel te Rauwerd (J.A. Hillebrand, 1816). Tevens zijn er registerreeksen gebruikt van hetvoormalige Bader-orgel te Ternaard (circa 1660), alsmede van nog onbekende herkomst. Bijde plaatsing te Kinderdijk (1967) breidde W. Boegem (Amstelveen) het orgel uit met eenzelfstandig pedaal van vijf stemmen waarvoor pijpwerk van het voormalige Valckx & VanKouteren-orgel (1923) werd gebruikt. In 1983 volgde een windladerestauratie door FlentropOrgelbouw. Het vrij pedaal werd bij die gelegenheid verwijderd. De vorige jaar voltooidedeelrestauratie, onder advies van Dirk Bakker, betrof het Boven- of Dwarswerk. De nogbestaande pedaalmechaniek uit 1967 zal binnenkort alsnog worden vervangen.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Bourdon 16, Prestant 8, Holpyp 8, Octaaf 4, Open Fluit4, Nazart 3, Octaaf 2, Cornet D III, Trompet 8 B/D. Bovenwerk (C-f3): Fluit dolce 8, Vioola di Gamba 8, Fluit 4, Salicet D 4, Quint D 3, Gemshoorn 2, Tremulant. Aangehangen pedaal(C-g). Manuaalkoppel. Winddruk: 62 mm wk. Toonhoogte: a1 = 432 Hz bij 17°C. Temperatuur:evenredig zwevend.

Van het orgel verscheen een monografie die te verkrijgen is door overmaking van ƒ10,00 op Postbankrekening 532 53 43 ten name van Dirk Bakker te Piershil, onder vermeldingvan ‘orgel Kinderdijk’.

Bron: Dirk Bakker