Orgelbouwnieuws: Gouderak, Oud Gereformeerde Gemeente

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 1
Gouderak, Oud Gereformeerde Gemeente
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/1, januari]

gouderak.jpg (20500 bytes)Op zaterdag 9oktober organiseerde de Oud Gereformeerde Gemeente te Gouderak een open middag tergelegenheid van de ingebruikneming van het ‘nieuwe’ Bakker en Timmenga-orgel.Dit uit 1899 daterende instrument is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk van Reitsum. Hetwerd door aankoop van de heer S. Haarsma uit Drachten verkregen en geplaatst door de firmaA. Nijsse & Zoon. In de loop der jaren bleef het orgel niet ongewijzigd. Zo werd eenvrij pedaal, met een Subbas 16 toegevoegd waarvoor de kas werd verdiept en een nieuwpedaalklavier werd aangebracht; ook de mechanieken bleven niet onaangetast. Verder sneedmen de Voix Celeste 8 af tot Quintfluit 3 en gingen de originele schepbalgen verloren.Tenslotte werd de windlade van een multiplex dekplaat voorzien. Bij de thans voltooiderestauratie, onder advies van Dirk Bakker, streefde men er naar om het instrument terug tebrengen in de oorspronkelijke toestand. De windlade is volledig gerestaureerd waarbij deaangetroffen dekplaat werd verwijderd. De Subbas 16 is eveneens verwijderd, zodat deoriginele kasdiepte kon worden hersteld. Verder zijn de mechanieken gereconstrueerd,waarna een nieuw pedaalklavier in Bakker & Timmenga-factuur is aangebracht. Ook deschepbalgen zijn gereconstrueerd, compleet met pompinstallatie. Tenslotte werd deQuintfluit 3 weer verlengd tot Voix Celeste 8. Op een nog immer gereserveerde sleep werdeen nieuwe Mixtuur geplaatst, naar voorbeeld van het Bakker & Timmenga-orgel (1895)van de Doopsgezinde Kerk te Veenwouden.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8, Bourdon 8, Viola di Gamba 8, Voix Celeste 8,Octaaf 4, Fluit 4, Gemshoorn 2, Mixtuur II-III-IV (1999). Aangehangen pedaal (C-g).Ventiel. Winddruk: 75 mm wk. Toonhoogte: a1 = 435 Hz bij 18 °C. Temperatuur: evenredigzwevend.

Dirk Bakker schreef een boekje waarin uitgebreid wordt ingegaan op de achtergronden ende geschiedenis van dit orgel. Ook de organologische achtergronden van vergelijkbareBakker & Timmenga-orgels komen aan bod. Het boekje is verkrijgbaar bijBoeijenga’s boek- en muziekhandel te Sneek.