Orgelbouwnieuws: Breda, Grote of Onze Lieve Vrouwe-kerk

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 9
Breda, Grote of Onze Lieve Vrouwe-kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/9, september ]

Breda, Grote of Onze Lieve Vrouwe-kerk

Op 28 mei werd het herstelde orgel van de Grote- of Onze Lieve Vrouwe-kerk te Bredaopnieuw in gebruik genomen. Het uit 1966 daterende instrument was tijdens de jongstekerkrestauratie vervuild geraakt door kalk en stof. Verder was een deel van het pijpwerkvan het Bovenwerk beschadigd omdat een insluiper zich in het orgel een schuilplaats hadverschaft. De thans voltooide werkzaamheden, uitgevoerd door de firma J.L. van den HeuvelOrgelbouw, waren overwegend conserverend van aard en bestonden hoofdzakelijk uit eenalgehele schoonmaak, technisch herstel en egalisatie van de intonatie. De Vox Humana 8 vanhet Bovenwerk bleek echter onherstelbaar en werd vervangen door een nieuw exemplaar.Tenslotte voegde men op verzoek van de adviseur en organist, Jaap Hillen, een 25 tonigbuisklokkenspel toe, dat vanaf het Borstwerk kan worden bespeeld.

Bron: J.L. van den Heuvel Orgelbouw