Orgelbouwnieuws: Veenendaal, Adventkerk

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 7
Veenendaal, Adventkerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/7-8, juli/augustus ]

Zoals in de ORGELkrant van mei reeds werd gemeldt vond op 15 maart deingebruikneming van het nieuwe Steendam-orgel in de Adventkerk van de GereformeerdeGemeente te Veenendaal plaats. Bij de bouw van dit 30 stemmen tellende instrument tradenHans van Nieuwkoop en Aart Bergwerff op als adviseurs.

Het grote aantal zitplaatsen van het ruim een jaar oude kerkgebouw (2 000, uit tebreiden tot 2 150) stelde grote eisen aan de draagkracht van het orgel dat boven depreekstoel is geplaatst. Daarom is de dispositie van het hoofdwerk gebaseerd op eenPrestant 16. Om te zorgen dat de klank van het orgel ook goed waarneembaar zou zijn onderde diepe galerij, is het rugpositief (op basis van een Prestant 8) zo ver mogelijk naarvoren geplaatst en voorzien van een Cornet. De orgelmakers hebben zich bij het concept vanhet nieuwe instrument vooral laten leiden door de Hollandse orgelbouw waarbij in hetbijzonder de instrumenten van Christian Müller een belangrijke inspiratiebron vormden.

De dispositie: Hoofdwerk (II, C-f3): Prestant 16, Octaaf 8, Roerfluit 8,Gamba 8, Quint 6, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Terts D 3 1/5, Quint 3, Terts 1 3/5, MixtuurIV-V, Fagot B/D 16, Trompet B/D 8, Tremulant. Rugpositief (I, C-f3): Prestant8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Nasard 3, Octaaf 2, Woudfluit 2, Mixtuur III-IV,Cornet D IV, Fagot B 8, Schalmei D 8, Dulciaan D 8, Tremulant. Pedaal (C-d1):Subbas 16, Octaaf 8, Octaaf 4, Bazuin 16, Trompet 8. Koppelingen: RP-HW B/D, Ped-HW,Ped-RP. Winddrukken in mm wk.: HW 74, RP, 70, Ped 78. Toonhoogte: a1 = 440 Hz.Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Persbericht Orgelmakerij Steendam