Orgelbouwnieuws: Noordwijk, Grote of St.-Jeroenskerk

Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 5
Noordwijk, Grote of St.-Jeroenskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/5, mei]

Op woensdag 7 juni zal het Knipscheer-orgel in de Grote of St.-Jeroenskerk teNoordwijk, na een restauratie door de firma Flentrop, weer in gebruik wordengenomen. Tijdens de feestelijke overdracht (alleen voor genodigden) wordt het orgelbespeeld door de organist van de kerk, Jaco van Leeuwen, en adviseur Aart Bergwerff. Deheringebruikneming zal worden gevolgd door een feestweek, waarin allerlei concerten zullenplaatsvinden. Zie hiervoor de ZomerAgenda 2000. Na de concerten is er gelegenheid tot hetbezoeken van een tentoonstelling over het orgel, ontworpen door studenten van deHogeschool voor de Kunsten te Utrecht. De dispositie van het Knipscheer-orgel (22/II/P) isweer teruggebracht naar de oorspronkelijke toestand uit 1840. Dit betekende reconstructievan de registers Trompet 8 (Hoofdwerk), en de registers Prestant 8, Viool di Gamba 8 enGemshoorn 4 (allen Bovenwerk). Ook de klaviatuur en onderdelen van de mechanieken zijngereconstrueerd. De kas is weer op de oorspronkelijke plaats teruggezet (1,40 meter naarvoren) en opnieuw geschilderd. Van het door Gerrit van Leeuwen in 1903 toegevoegde vrijepedaal werden zowel windlade als enig pijpwerk opnieuw gebruikt in het nieuwe vrije pedaal. Het pedaal en de twee nieuwe spaanbalgen kregen een plaats in een geheel nieuwe kas,opgesteld achter de oude. Meer informatie over het orgel, de orgelmakers Knipscheer enconcerten in de Grote of St.-Jeroenskerk is via internet te verkrijgen op website: http://www.knipscheerorgel-noordwijk.nl

De dispositie: Hoofdwerk (C-f3): Bourdon B/D 16 (deling tussen d en dis), Prestant 8(discant dubbel), Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit does 4, Quint 3, Octaaf 2, Terts 1 3/5,Mixtuur III-IV, Cornet IV, Trompet B/D 8. Bovenwerk (C-f3): Prestant B/D 8, Holpijp 8,Viool di Gamba 8, Prestant B/D 4, Dwarsfluit 4, Gemshoorn 4, Woudfluit 2, Dulciaan 8,Tremulant. Pedaal (C-d1): Subbas 16, Octaaf 8, Fagot 16. Koppelingen: HW-BW, Ped-HW,Pedaal-BW.

Bron: Jaco van Leeuwen