Orgelbouwnieuws: Heffingen (Luxemburg), huisorgel

Het ORGEL | Jaargang 96 | (2000) | Nummer 5
Heffingen (Luxemburg), huisorgel
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/5, mei]

Onlangs voltooide Georg Westenfelder de restauratie van het secretaire-orgel van KeesVolger te Heffingen. Het instrument werd in 1841 of 1851, de signatuur op één van debalgbladen is hierover niet eenduidig, voltooid door J.C. InderMaur, orgelmaker teAmsterdam. In de loop der jaren wisselde het orgel regelmatig van eigenaar, hetgeen hetinstrument niet altijd ten goede kwam. Volgens de beschrijving, zoals die in het eerstenummer van de Mixtuur (november 1970) werd opgenomen, was op dat moment devermoedelijk originele Prestant D 8 vervangen door een Quint 1 1/2. Overigens zoudenverscheidene pijpen van de Prestant D 8 in de Prestant D 4 en Octaaf B/D 2 terecht zijngekomen. Het instrument was op dat moment gedemonteerd en opgeslagen in de toren van deKruiskerk te Amstelveen; het metalen pijpwerk verkeerde volgens deze beschrijving inslechte tot zeer slechte staat.

Op hetonderste balgblad werd de aantekening nº 8 in het handschrift van InderMaur aangetroffen.Bij de jongste restauratie, uitgevoerd door GeorgWestenfelder, maar gedeeltelijk uitbesteed aan StefanyCref-Küppers (Stenay) was men van mening dat op deplaats van de Quint D 1 1/2 oorspronkelijk een Quint D 2 2/3 had gestaan. Dit is gebaseerd op het originele opschrift van hetbijbehorende registerplaatje. De dispositie is danook op deze wijze aangepast. De fraaie kas, nagenoeg identiek aan het orgeltje in deHervormde Gemeente te Ermelo (zie de ORGELkrant van maart, 7), werd gerestaureerddoor Nicolas Fohl (Nommern). De inspeling van het aldus herstelde instrument werd verzorgddoor de vorige eigenaar, Bernhard Steinvoort.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Holpijp B/D 8, Fluit B/D 4, Prestant D 4, Quint D 2 2/3,Octaaf B/D 2, Fluit B 1. Deling B/D tussen h en c1. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur:evenredig zwevend.

Bron: Kees Volger en de Mixtuur nr. 1, 1970, 8-9