De Göteborg International Organ Academy 2000

door Christa Hijink |Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 6

Christa HijinkDe Göteborg International Organ Academy 2000
Het ORGEL 96 (2000), nr. 6, 5-13 [samenvatting]

Orgel in de Örgryte Nya KyrkaVan 4 tot 18 augustus vond de Göteborg International Organ Academy plaats. Er waren 36 lezingen, 14 paneldiscussies, 53 workshops, vele concerten en 1 belangrijke ingebruikneming: die van het nieuwe orgel in de Örgryte Nya Kyrka, gebouwd in Noord-Duitse 17de-eeuwse stijl.

Pamela Ruiter-Feenstra gaf een workshop over barokke dansvormen; de deelnemers moesten ook zelf dansen om de beweging in de muziek te doorgronden. David S. Knight presenteerde in een paneldiscussie zijn database met 15.000 orgelopnamen (tot nu toe) als een wetenschappelijke gegevensbank, die inzicht kan geven in de geschiedenis van de orgelkunst in de 20ste eeuw. Andere interessante discussies gingen over ergonomie en orgelspelen en Bach in het 19de-eeuwse Frankrijk.

Bij de bouw van het orgel in de Örgryte Kyrka waren orgelmakers, musicologen en ingenieurs betrokken, die samenwerkten in een internationaal orgellaboratorium. Hans Davidsson, de leider van het Göteborg Organ Art Center, zei dat het orgel geen kopie of reconstructie is, maar een benadering. Aan deze benadering liggen met name het Schnitger-orgels in de St.-Jakobikirche te Hamburg en de Dom te Lübeck ten grondslag. Vooral het pijpmateriaal en de windvoorziening werden bestudeerd. Uiteindelijk is er voor gekozen het pijpmateriaal op zand te gieten, en de windvoorziening zo te maken dat er verschillende opties mogelijk zijn.

Onder de concerten was met name het concert in de Domkerk indrukwekkend. Tijdens Ligeti’s Volumina danste Hans Davidsson bij wijze van commentaar. Ook bij het ingebruiknemingsconcert van het nieuwe orgel werd gedanst.

Binnenkort zal er een boek verschijnen waarin de bouw van het nieuwe orgel wordt gedocumenteerd.