De nieuwe Evangelische Liedbundel

door Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 6

Jan SmelikDe nieuwe Evangelische Liedbundel
Het ORGEL 96 (2000), nr. 6, 37-40 [samenvatting]

Onlangs is de Evangelische Liedbundel uitgegeven door het Evangelisch Werkverband. Behalve liedrepertoire dat aansluit bij het traditionele kerklied bevat de bundel veel gospel- en praiseliederen.

De samenstellers presenteren de bundel als een aanvulling op het officieël-kerkelijke bundel (Liedboek voor de Kerken). Het is echter de vraag of de Evangelische Liedbundel als zodanig zal gaan functioneren, en niet de plaats van het Liedboek voor de Kerken zal innemen. Het liedrepertoire maakt namelijk onderdeel uit van een evangelicale spiritualiteit en heeft andere theologische achtergronden. Temeer omdat een groot deel van de aangeboden liederen tegemoet komt aan religieuze behoefte van evangelicale groeperingen, is het voorstelbaar dat men alleen dat gedeelte van de bundel gaat gebruiken.

Met betrekking tot de mogelijke betekenis van de bundel voor de hedendaagse kerkmuzikale praktijk in het algemeen en de liturgische orgelcultuur in het bijzonder kan men concluderen dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen de evangelicale muziekpraktijk en de conventionele kerkmuzikale wereld. Het is daarom nog maar zeer de vraag of de evangelicale beweging eensubstantiële bijdrage aan het kerkliedrepertoire kan leveren. Naar zijn oordeel is het eerder mogelijk om elementen uit de lichte muziek in de kerkmuziek te integreren.