Het auteurschap van Praeludium en fuga in f (BWV 534)

door Pieter Dirksen |Het ORGEL |Jaargang 96 |(2000) |Nummer 5

Pieter DirksenHet auteurschap van Praeludium en fuga in f (BWV 534)
Het ORGEL 96 (2000), nr. 5, 5-14 [samenvatting]

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Hoewel de bronnensituatie van Praeludium en fuga in f (BWV 534) weinig conclusies toelaat en de compositie in verschillende opzichten niet op een Bachwerk lijkt, is pas onlangs een vraagteken gezet bij de 19de-eeuwse toeschrijving ervan aan Johann Sebastian Bach (door David Humphreys in 1985). De nu algemeen geaccepteerde verwijdering van het werk uit Bachs œuvre doet uiteraard de vraag rijzen wie dan wel de componist is. De overlevering kan gereconstrueerd worden tot een verloren gegane kopie uit het bezit van Johann Christian Kittel (1732-1809), maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij de auteur van BWV 534 is. De stijl van het werk en het karakter van de overlevering maken een toeschrijving aan Bachs oudste zoon Wilhelm Friedemann (1710-1784) veel plausibeler. Weliswaar zijn zekere aspecten van het stuk uniek, anderzijds wijzen verschillende andere op de stijl van deze componist, terwijl de aparte kwaliteit en het pathos van het geheel kunnen worden gezien als een echo van de improvisatiekunst van deze legendarische organist.