Orgelbouwnieuws: Hoogstede (D), Evangelisch-altreformierte Kirche

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 2
Hoogstede (D), Evangelisch-altreformierte Kirche
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/12, december]

Op 4 juli werd het vernieuwde orgel in de Evangelisch-altreformierte Kirche teHoogstede in gebruik genomen. De orgelmaker Hans Wolf (Verden an der Aller) leverde in1961 een éénklaviers instrument met vrij pedaal. Dit orgel liep enkele jaren geledenechter aanzienlijke waterschade op. In 1996 vonden herstelwerkzaamheden plaats, uitgevoerddoor B.A.G. Orgelmakers. Toen bereidde men ook de plaatsing van een Rugpositief voor, maarpas deze zomer was de geplande uitbreiding eindelijk een feit. Voor het nieuwe Rugpositiefmaakte men gebruik van ander pijpwerk van Hans Wolf, afkomstig uit het ChristianVater-orgel (1722) van de Petrikirche te Melle, dat in verband met een reconstructie vandit instrument overcompleet geworden was. Ook voor de nieuwe frontpijpen kon reedsbestaand materiaal worden benut. Bij deze gelegenheid werd tevens de Waldflöte 2 van hetHoofdwerk vervangen door een Oktave 2. De uitbreiding werd uitgevoerd door B.A.G.Orgelmakers onder advies van Gerrit Geerds.

De dispositie (de met M gemerkte registers zijn afkomstig uit Melle): Hauptwerk (C-f3):Prinzipal 8, Gedackt 8, Oktave 4, Rohrflöte 4, Quinte, Oktave (M), Mixtur IV-V.Rückpositiv (C-f3): Hohlpfeife 8 (M), Prinzipal 4, Rohrflöte 4 (M), Waldflöte 2,Sesquialter II (M), Vox Humana 8 (M). Pedal (C-f1): Subbass 16, Rohrpfeife 4. KoppelingenHW-RP, Ped-HW, Ped-RP. Winddruk: 65 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredigzwevend.

Bron: B.A.G. Orgelmakers