Orgelbouwnieuws: Emlichheim (D), Katholische Kirchengemeinde St.-Josef

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 2
Emlichheim (D), Katholische Kirchengemeinde St.-Josef
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/12, december]

Het Kreienbrink-orgel (1964) van de Katholische Kirchengemeinde St.-Josef te Emlichheimonderging een grondige renovatie nadat er tengevolge van lekkage van het kerkdakaanzienlijke waterschade was opgetreden. De herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd doorB.A.G. Orgelmakers. De windladen zijn geheel gerestaureerd, waarbij de telescoophulzenzijn verwijderd. Verder zijn de kunststof slepen vervangen door eiken exemplaren waarnaliegelind-ringen op de laden en onder de pijpstokken zijn aangebracht. Ook dewindvoorziening is geheel hersteld en opnieuw beleerd. Tenslotte is, binnen demogelijkheden van het neobarokke karakter van dit instrument, gestreefd naar verbredingvan het klankbeeld door herziening van de intonatie. De bestaande dispositie bleef daarbijvooralsnog gehandhaafd, maar er bestaan plannen om de Scharff III van het Positiv tevervangen door een Cornet V.

De dispositie: Hauptwerk (Manual I, C-g3): Prinzipal 8, Rohrflöte 8, Oktave 4,Gemshorn 4, Nachthorn 2, Mixtur IV, Silbermanntrompete 8. Positiv (Manual II, C-g3):Gedackt 8, Blockflöte 4, Prinzipal 2, Sifflöte 1 1/3, Scharff III, Dulzian 16. Pedal(C-f1): Subbass 16, Pommer 8, Choralbass 4, Rauschwerk IV, Posaune 16. Koppeln: HW-Pos,Ped-HW, Ped-Pos. Winddruk: 68 mm wk. Toonhoogte a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredigzwevend.

Bron: Persbericht B.A.G. Orgelmakers