Orgelbouwnieuws: Schönering (O), Katholische Pfarrkirche

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 1
Schönering (O), Katholische Pfarrkirche
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/11, november]

Op 1 oktober werd het nieuwe Verschueren-orgel van de Katholische Pfarrkirche teSchönering (Oostenrijk) in gebruik genomen. Vanwege de afwezigheid van een hoofdaltaarwas het mogelijk om het instrument in het koor van de kerk te plaatsen. Voor de factuurvan het nieuwe instrument oriënteerde men zich op de Oostenrijkse orgelbouw van de 17deeeuw. Zo is er bij de indeling van de windladen naar gestreefd de kleinste pijpen directachter het front te plaatsen, hetgeen de klankuitstraling bevordert. Op het Hauptwerk zijnvooral prestantregisters gedisponeerd, aangevuld met een Hohlflöte 8 en een HörndleinII. Op het Positiv kregen vooral fluitregisters een plaats. Bij de intonatie van hetpijpwerk heeft men zich laten leiden door historisch referentiemateriaal. Zoals de laatstejaren bij Verschueren Orgelbouw (bij orgels uit deze stijlperiode) gebruikelijk is,resulteerde dit in een kernsteekloze intonatie. Bij de factuur van de verschillenderegisters is er naar gestreefd de specifieke eigenschappen van de verschillende materialenuit te buiten. Zo is bijvoorbeeld de Gedackt 8 (Positiv) van eiken, terwijl de Hohlflöte8 (Hauptwerk) geheel van metaal gemaakt is. De Flauto D 8 is een overblazende fluit zoalsdie door Michael Praetorius in zijn Syntagma Musicum beschreven wordt, en dus nietvan gaatjes voorzien. De factuur van de Regal 8 (metalen bekers met een hoogtinpercentage) is gebaseerd op die van het gelijknamige registers in het orgel vanKlosterneuburg. Kop en keel zijn uit een stuk metaal vervaardigd. De windvoorzieningbestaat uit twee spaanbalgen. Als adviseur was Rupert Frieberger (O. Praem.) bij ditproject betrokken.

De dispositie: Hauptwerk (Manual I, C-f3): Principal 8, Hohlflöte 8, Octave 4, Octave2, Quint 1 1/3, Hörndlein II, Mixtur III-IV. Positiv (Manual II, C-f3): Gedackt B/D 8,Flauto D 8, Gemshorn 4( metaal, conisch), Nasard 3, Flaut 2 (cylindrisch), Octave 1, Regal8. Pedal (C-d1): Subbass 16, Octavbass 8 (C-Dis gecombineerd met Principal 8), Trompete 8.Koppelingen HW-Pos, Ped-HW. Tremulant (gehele orgel), Vogelsang, Ventil. Winddruk: 70 mmWk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz bij 18°C. Temperatuur: 1/5 komma.

Bron: Verschueren Orgelbouw BV