Orgelbouwnieuws: Urk, Hervormde Kerkje “aan de zee”

Het ORGEL |Jaargang 95 |(1999) |Nummer 9
Urk, Hervormde Kerkje “aan de zee”
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/9, september]

De uit 1786 daterende kerk aan de haven te Urk heeft in de loop der jaren reeds aanverschillende orgels onderdak geboden. In 1988 kreeg de kerk de beschikking over eeninstrument van de firma L. van Dam en Zonen. Dit orgel was in 1901 gebouwd voor deHervormde Kerk te Munnikeburen en verkeerde nog vrijwel in originele staat. Wel had men deoorspronkelijk bruin geschilderde kast overgeschilderd in een crème-witte tint. Daarnaastwas een windmachine aangebracht en de originele Tremulant vervangen door een pneumatischexemplaar. De overplaatsing naar Urk (1988) werd uitgevoerd door Klaas Kapitein (Urk). Bijdeze gelegenheid werd de kast opnieuw geschilderd en de van origine inliggende Tremulantgereconstrueerd. Verder werd de windmachine verplaatst hetgeen gedeeltelijke vernieuwingvan de aanvoerkanalen noodzakelijk maakte. Boven de voorslagen, aan de achterzijde van dewindlade, werd een ontlaatregel aangebracht. Vanwege de oplopende vloer van deorgelgalerij moest het front iets hoger worden geplaatst, hetgeen door middel van eenverhoging van de frontvoetlijst werd opgelost. De vleugelstukken raakten kort na deplaatsing door vandalisme beschadigd, maar werden zorgvuldig hersteld. Ondanks de met zorguitgevoerde overplaatsing bleek na verloop van tijd een algehele restauratie van het orgelnoodzakelijk. De thans voltooide werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma Gebr. vanVulpen onder advies van Jan Jongepier. Omdat het orgel op de Tremulant na nog nagenoegorigineel was, kon worden volstaan met een volledig technisch herstel van windlade,pijpwerk, klaviatuur, windvoorziening en mechanieken. De sinds 1901 aanwezige vrije plaatsvoor een Trompet 8 B/D werd nu wèl ingevuld, terwijl tevens een nieuwe Tremulant isaangebracht. Het aldus herboren instrument werd op vrijdag 9 april weer in gebruikgenomen.

De dispositie: Manuaal (C-g3): Prestant 8 (C en Cis grenen, binnen, D-h front, vervolgop de lade), Bourdon 16 D (metaal), Violoncel 8 (C-H gecombineerd met Holpijp, c-a front,vervolg op de lade), Holpijp 8 (C-G grenen, vervolg metaal), Octaaf 4, Fluit d’Amour4 (C-e gedekt, vervolg conisch, open), Octaaf 2, Cornet III D, Trompet 8 B/D (1998, C-Fisals Dulciaan). Aangehangen pedaal (C-g). Tremblant (1998), Windlozer. Winddruk: 65 mm wk.Toonhoogte: a1=440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Orgelmakerij Gebr. van Vulpen en Jan Jongepier