Orgelbouwnieuws: Huizinge, Hervormde Kerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 9
Huizinge, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/9, september]

huizinge-hk.jpg (19910 bytes)Op 29september zal het gerestaureerde Van Dam-orgel in de Hervormde Kerk te Huizinge officieelweer in gebruik genomen worden. Het instrument dat Luiten Jacob en Jacob van Dam in 1825voltooide, bleef nagenoeg gaaf bewaard. Wel werden aan het einde van de 19de eeuw detoonhoogte en de intonatie gewijzigd door het aanbrengen van stemkrullen (in de groterepijpen), kernsteken en zijbaarden. In 1925 werd de orgelkast overgeschilderd inimitatie-eiken. De kerkrestauratie van 1960-1963 maakte demontage van het orgelnoodzakelijk. Bij de herplaatsing van het instrument schilderde men de kast opnieuw in deoorspronkelijke mahonie-imitatie. In 1967 voorzag J.P. Vos (Groningen) de bovenwerkladevan een dekplaat. Ook plaatste hij een windmachine, maar de drie oude spaanbalgen blevenbehouden.

De jongste restauratie werd uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelmakers BV, onder adviesvan Jan Jongepier. Daarbij is de tremulant van het Bovenwerk, die in de loop der jaren wasverdwenen, gereconstrueerd. Verder kreeg de Bovenwerklade een nieuwe hechthouten dekplaaten plaatste men een nieuwe windmachine. De intonatie- en toonhoogtewijzigingen zijn weerongedaan gemaakt en tenslotte is de pompinstallatie weer in functie gebracht. Tijdens deingebruikneming zal een publicatie over het orgel en de restauratie daarvan wordengepresenteerd.

De dispositie: Hoofdmanuaal (C-f3): Prestant 8, Bourdon 16 D, Holpijp 8, Octaaf 4,Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-V, Cornet III-IV D, Trompet 8. Bovenwerk (C-f3): Holpijp 8B/D, Viool de Gambe 8 D, Prestant 4, Fluit 4, Fluit 2, Tremulant. Aangehangen pedaal(C-f). Manuaalkoppel. Winddruk: 62 mm wk. Toonhoogte: a1 = 428 Hz. Temperatuur: evenredigzwevend.

Bron: Mense Ruiter Orgelmakers BV en Jan Jongepier