Orgelbouwnieuws: ‘s-Hertogenbosch, Provinciehuis

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 9
‘s-Hertogenbosch, Provinciehuis
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/9, september]

Zonder veel officieel vertoon werd op 28 mei het gerestaureerde orgel van hetProvinciehuis te ‘s-Hertogenbosch weer in gebruik genomen. Volgens de fraaie signatuur inhet ovaal boven het klavier voltooide Jan Jacob Vool dit instrument in 1804. Net als bijde meeste kabinet-orgels is ook ditmaal maar weinig over de geschiedenis van ditinstrument bekend. Lange tijd bevond het orgel zich in particulier bezit. Gedurende dezeperiode werd een pedaalklavier toegevoegd en ruimde de originele Fluittravers 8 B/D hetveld voor een Mixtuur III. Het oude pijpwerk bleef echter bij het instrument bewaard. Ookde toonhoogte is in het verleden gewijzigd: een groot deel van het pijpwerk is verschovenen verlengd. In 1978 werd het orgel aangekocht voor het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch.Flentrop Orgelbouw verzorgde de overplaatsing en voerde daarbij tevens eenwindladerestauratie uit. De dispositie bleef ongewijzigd. In 1979 kon het orgel weer ingebruik genomen worden. Twintig jaar later nam Flentrop Orgelbouw het instrument opnieuwonder handen. Ditmaal werden vooral de kast, de windvoorziening en het pijpwerk hersteld;tevens werd de nog immer bewaarde Fluittravers 8 herplaatst en zijn de Mixtuur en hetpedaalklavier weer verwijderd. Tenslotte vonden, waar nodig, intonatiecorrecties plaats.Als adviseur trad A.J. Gierveld op.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8 D, Fluittravers 8 B/D (grenen, conisch, C-Hgecombineerd met Holpijp), Holpijp 8 B/D (grenen), Prestant 4 B/D (C-E van hout, F-fisfront), Fluit 4 B/D (C-h hout, vervolg metaal), Quintfluit 3 B/D (metaal, conisch), Octaaf2 B/D, Vox Humana 8 B/D (cilindrisch met inwendige conus). Tremulant (inliggend).Winddruk: 66 mm wk. Toonhoogte: a1 = 435 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Flentrop Orgelbouw BV en A.J. Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en18de eeuw, Utrecht 1977, 308-309