Orgelbouwnieuws: Beek-Ubbergen, Bartholomeüskerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 9
Beek-Ubbergen, Bartholomeüskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/9, september]

Tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting Vrienden van het Lindsen-orgel inBeek-Ubbergen op 20 april, waarover reeds in de ORGELkrant van april werd bericht,is ook het gerestaureerde Strumphler-orgel van de Bartholomeüskerk weer in gebruikgenomen. Blijkens de signatuur werd dit secretaire-orgel voltooid in 1805, maar over deverdere lotgevallen van dit instrument is maar weinig bekend. In 1961 werd het instrumentdoor de firma Gebr. Van Vulpen in de Hervormde Kapel van Ubbergen geplaatst. Toen vond ookeen restauratie plaats waarbij Lambert Erné als adviseur op trad. Uit praktischeoverwegingen besloot men om de originele Fluyttraver 8 D te veranderen in een Holpijp 8 D.In de grenen pijpen werden stoppen met zeer lange grepen aangebracht, zodat de oudepijplengte gehandhaafd kon blijven. In 1979 werd het orgel overgeplaatst naar de HervormdeBartholomeüskerk te Beek. Ernstige waterschade maakte het instrument in 1996onbespeelbaar. Bij de jongste restauratie, uitgevoerd door orgelmaker Jaap Fama, is deaangetroffen toestand als uitgangspunt genomen en zag men af van een reconstructie van deoorspronkelijke Fluyttraver D. Ook de windvoorziening werd in de aangetroffen toestand (deschepbalg ging in de loop der jaren verloren) hersteld. Wel vervaardigde men een geheelnieuwe regulateur. De eiken orgelkast is voorzien van mahonie-fineer met smalle sierbandenen biezen van ebben en ahorn. Het fraaie klavier is in- en uitschuifbaar en voorzien vanparelmoerbeleg voor de ondertoetsen en schildpad voor de boventoetsen. Opmerkelijk is ookhet beslag, uitgevoerd in vuur verguld messing, waarop een vrouw en een kind, varend opeen dolfijn, zijn afgebeeld.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Holpijp 8 B/D (bas eiken, discant grenen), Violon 8 D(metaal, cilindrisch), Fluyt 4 B/D (bas eiken, discant metaal), Prestand 4 D, Octaav 2B/D, Nagthorn 2 B (C-H eiken, vervolg metaal), Flagolet 1 (metaal, C-H gedekt, c-hflesvormig, discant cylindrisch open). Tremulant (inliggend, buiten werking), windwijzer.Winddruk: 48 mm wk. Toonhoogte: a1 = 435 Hz. Temperatuur: variant op 1/6 komma stemming.

Bron: Orgelmaker Jaap Fama en A.J. Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en18de eeuw, Utrecht 1977, 296