Orgelbouwnieuws: Enschede, Muziekcentrum

Het ORGEL |Jaargang 95 |(1999) |
Enschede, Muziekcentrum
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/7-8, juli-augustus]

enschede-muziekcentrum.jpg (21061 bytes)Met een feestelijk concert door het Orkest van het Oosten, met Leovan Doeselaar als solist in het orgelconcert van Tristan Keuris, werd op 25 juni hetnieuwe orgel in het Muziekcentrum te Enschede officieel in gebruik genomen. Het instrumentis gebouwd door Flentrop Orgelbouw, waarbij het frontontwerp in samenspraak met dearchitect van de zaal, Ir. H. Wendrich, tot stand kwam. Bij de vaststelling van hetconcept van dit orgel speelden de ervaringen die tijdens de werkzaamheden aan het orgelvan het Amsterdamse Concertgebouw werden opgedaan een belangrijke rol. Verder oriënteerdemen zich op de verworvenheden van de klassieke orgelbouw, hetgeen resulteerde in een‘klassieke’ opstelling van de werken in een, naar verhouding, ondiepe kast. Hetorgel wordt ‘gevoed’ door drie spaanbalgen; de klavieren zijn uitgevoerd alsstaartklavier. Aan de mechanische registertraktuur zijn elektromagneten toegevoegd, zodatde mogelijkheid bestaat om 9.999 vrije combinaties te realiseren.

De dispositie: Hoofdwerk (Manuaal I, C-g3): Prestant 16, Bourdon 16, Prestant 8, Flûteharmonique 8, Viola di Gamba 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Mixtuur IV-VI,Cornet V, Bariton 16, Trompet 8. Positief (Manuaal II, in zwelkast, C-g3): Bourdon 16,Prestant 8, Salicionaal 8, Roerfluit 8, Prestant 4, Fluit 4, Nasard 2 2/3, Gemshoorn 2,Terts 1 3/5, Mixtuur IV-V, Trompet 8, Klarinet 8, Tremulant. Recit (Manuaal III, inzwelkast, C-g3): Flûte harmonique 8, Bourdon 8, Viola di Gamba 8, Vox Celeste 8 (af c),Prestant harmonique 4, Flûte octaviante 4, Doublette 2, Piccolo 1, Bombarde 16, Trompet8, Basson-Hobo 8, Vox Humana 8, Trompet 4, Tremulant. Pedaal (C-f1): Openbas 16, Subbas16, Quint 10 2/3, Flûte 8, Violon 8, Octaaf 4, Bombarde 16, Trompet 8, Trompet 4.Koppelingen: HW-Pos, HW-Rec, Pos-Rec, Ped-HW, Ped-Pos, Ped-Rec. Winddruk: 82 mm wk.Toonhoogte: a1=440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Flentrop Orgelbouw.