Orgelbouwnieuws: Andrichsfurt (Oostenrijk), Pfarrkirche

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 6
Andrichsfurt (Oostenrijk), Pfarrkirche
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/6, juni]

Met een bespeling door Rupert Frieberger werd op 16 meihet nieuwe orgel in Pfarrkirche te Andrichsfurt (Oostenrijk) in gebruik genomen. Ditinstrument, gebouwd door Verschueren Orgelbouw, is het eerste dat deze firma voorOostenrijk maakte. Bij de bouw van het orgel werd gebruik gemaakt van de nog bewaardehistorische orgelkast uit de tweede helft van de 18de eeuw. Aan deze kast, die net alsvroeger weer een plaats in de balustrade kreeg, diende wel het nodige te wordengereconstrueerd en aangevuld. Daarnaast zijn twee registers, te weten de Coppel 8 en deFlöte 4 grotendeels uit het bestaande orgel overgenomen. Dit historische pijpwerk was,samen met de afmetingen van het front, maatgevend voor het te volgen mensuurconcept.Verdere informatie over de oorspronkelijke gedaante van dit éénklaviers-orgel ontbraknagenoeg geheel. Daarom koos men voor een geheel nieuwe opzet waarbij het nog bewaardemateriaal als uitganspunt gold. Aldus ontstond een éénklaviers instrument metzelfstandig pedaal. De klaviatuur bevindt zich aan de achterzijde van de hoofdkast, hetpedaal staat daarachter in een nieuwe aparte kast. De windvoorziening bestaat uit tweespaanbalgen.

De dispositie: Manual (CD-d3): Coppel 8 B/D, Portun 8 D, Prinzipal 4, Flöte 4, Quint 22/3 B/D, Octav 2 B/D, Tertz 1 3/5 B/D, Mixtur III-IV. Pedal (C-d1): Subbass 16, Octavbass8, Trompete 8. Pedalkoppel, Tremulant, Vogelsang. Winddruk: 70 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440Hz. Temperatuur: 1/6 komma.

Bron: Leon Verschueren