Orgelbouwnieuws: Oud Zuilen, Hervormde Kerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 5
Oud Zuilen, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/5, mei]

Gebr. van Vulpen Orgelmakers voltooiden in maart de herstelwerkzaamheden aan het orgelvan de Hervormde Kerk te Oud-Zuilen. Het instrument, in 1894 gebouwd door G. Van Drutenuit Hemmen, werd reeds in 1977 door dezelfde firma gerestaureerd. Met name de toestand vande Trompet was in de daaropvolgende periode zeer verslechterd, zodat een grondig herstelvan dit register onvermijdelijk was geworden. De werkzaamheden hadden voornamelijkbetrekking op het herstellen van de bekers en het verwijderen van de oxydatie, waarna deintonatie werd gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.

Bron: Gebr. van Vulpen Orgelmakers