Orgelbouwnieuws: Wirdum (Gn), Hervormde kerk

Het ORGEL |Jaargang 95 |(1999) |Nummer 4
Wirdum (Gn), Hervormde kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/4, april]

De medewerkers van Orgelmakerij Van der Putten & Veger b.v. (Finsterwolde) begonnenop 8 februari met de restauratie van het uit 1879 daterende Van Oeckelen-orgel van deHervormde Kerk te Wirdum. Het nagenoeg gaaf bewaarde instrument zal deze zomer weer wordenopgeleverd.