Orgelbouwnieuws: Utrecht, Tuindorpkerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 4
Utrecht, Tuindorpkerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/4, april]

Foto vanaf de site genoemd onder aan deze paragraafOp 4 januari begon de demontage van het orgel in de Tuindorpkerkte Utrecht. Dit instrument van Westfaalse factuur werd omstreeks 1700 gebouwd voor hetMinderbroedersklooster te Roermond. In 1822 bracht een Limburgse orgelmaker het instrumentover naar de Roermondse Munsterkerk en bij deze gelegenheid werd het orgel ingrijpendverbouwd. De orgelmakers Gebrs. Franssen plaatsten het orgel in 1891 in de Oosterkerk teUtrecht. Na de sluiting van deze kerk werd het orgel overgebracht naar de Tuindorpkerk.Toen (1985) vond een technische restauratie plaats. Uit financiële overwegingen was mentoen echter gedwongen om de restauratie van het pijpwerk uit te stellen, maar eenzorgvuldig herstel daarvan bleek op termijn onvermijdelijk. Bij de werkzaamheden die ditjaar zullen worden uitgevoerd wordt in eerste instantie het labiale pijpwerkgerestaureerd. Daarbij wordt de toestand van 1822 als uitgangspunt genomen. Omdat detongwerken in de loop der jaren geheel verloren gingen zal pas daarna de factuur van denieuwe tongwerken alsmede die van het nieuw aan te brengen vrij pedaal worden bepaald. Detechnische aanleg van het instrument blijft in principe ongewijzigd. De werkzaamhedenworden uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) onder advies van Peter van Dijk.Namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt het project begeleid door Onno Wiersmaen Rudi van Straten.

Zie voor meer informatie de internet-pagina’s:
http://stichtingruprechtorgel.nl Stichting Ruprecht orgel
http://www.tuindorpkerk.nl/

Bron: Peter van Dijk