Orgelbouwnieuws: Vledder, Hervormde Kerk

Het ORGEL |Jaargang 95 |(1999) |Nummer 4
Vledder, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/4, april]

vledderhk2.jpg (26090 bytes)Opvrijdag 19 maart werd het nieuwe orgel in de Hervormde Kerk te Vledder (Drenthe) ingebruik genomen. Daarmee kreeg deze 15de-eeuwse kerk voor de vierde keer in deze eeuw een‘nieuw’ instrument. De orgelgeschiedenis van deze kerk is betrekkelijk kort,want pas in 1914 plaatste H. van der Molen uit Steenwijk het eerste orgel. Blijkbaarvoldeed dit niet aan de verwachtingen want reeds in 1931 kocht men een ander instrument,afkomstig uit de Nieuwe Oosterkerk te Rotterdam. Het éénklaviers orgel, dat J.J. van denBijlaardt in 1905 voor deze kerk bouwde, was bescheiden van opzet. De dispositie teldeslechts 10 stemmen alsmede een Mezzo-forte- en een Fortissimo-trede. Het vijfdelige frontbestond uit een lage middentoren, twee hoge zijtorens en twee rechte ongedeeldetussenvelden. Onder de torens waren halfronde consoles aangebracht terwijl het front aande bovenzijde van zware geprofileerde kappen was voorzien. De middentoren werd bekroonddoor een bazuinblazende engel op een aardbol; op de zijtorens waren ter versieringmuziekinstrumenten aangebracht. In 1954 verplaatste J. Reil het orgel naar een balustradetegen de torenwand. Bij die gelegenheid ruimde de bestaande Voix Céleste 8 het veld vooreen nieuwe Octaaf 2. Vanwege sterke aantasting door houtworm besloot men in 1976 tot desloop van het binnenwerk. Alleen het front bleef gehandhaafd en maskeerde sindsdien eenelektronicum. Het metalen pijpwerk werd opgeslagen, doch raakte in de loop der jaren ineen deplorabele toestand. In 1984 plaatste men achter het oude front een éénklavierselektropneumatisch Standaart-orgel, afkomstig uit de muziekschool van Purmerend. Ook ditinstrument was geen lang leven beschoren, want nog geen 15 jaar later besloot men tot debouw van het huidige instrument. Het Standaart-orgel werd afgebroken en vernietigd; hetoude Van den Bijlaardt-front is door de orgelmakers ingenomen in afwachting van een nieuwebestemming. Het nieuwe orgel werd gebouwd door B.A.G. Orgelmakers te Enschede. Namens deHervormde Orgelcommissie trad Stef Tuinstra op als adviseur. Voor het concept van hetnieuwe orgel orienteerde men zich op het werk van A.A. Hinsz, waarbij met name diens orgelte Dantumawoude (1777) als voorbeeld diende. Zie voor meer informatie ook de site orgels in Drenthe.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Bourdon 16, Prestant 8 Dd, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit4, Nasard 3, Octaaf 2, Woudfluit 2, Mixtuur III-V B/D, Cornet IV D, Trompet 8 B/D. Pedaal(C-d1): Bourdon 16 (transmissie van Manuaal). Pedaalkoppel en tremulant. Winddruk: 58 mmwk. Toonhoogte: a1=440 Hz. Temperatuur: Young.

Bron: B.A.G. Orgelmakers