Orgelbouwnieuws: Veessen, Hervormde Kerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 4
Veessen, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/4, april]

veessen.jpg (18485 bytes)Op vrijdag 15januari werd het gerestaureerde Van Oeckelen-orgel in de Hervormde Kerk te Veessen opnieuwin gebruik genomen. Het uit 1882 daterende instrument, gebouwd door de firma P. vanOeckelen & Zonen, bleef in de loop der jaren ongewijzigd bewaard. Derhalve kon nuworden volstaan met een uitgebreide technische restauratie. De werkzaamheden werdenuitgevoerd door Orgelmakerij Gebr. Reil te Heerde. Namens de Hervormde Orgelcommissieadviseerde Stef Tuinstra. Opvallend aan dit orgel zijn de piano/forte-trede en de bas endiscant-delingen van de Bourdon 16 en Trompet 8. Beide elementen werden reeds vanaf dejaren ’60 van de vorige eeuw toegepast door Petrus van Oeckelen, met name in zijnkleinere orgels. De piano/forte-trede is feitelijk een afsluiter die volgens Van Oeckelenwerd aangebracht ‘ter vervanging van een tweede klavier’. De windlade is daartoeuitgerust met twee ventielkasten en gedeelde cancellen. In het orgel te Veessen staan deregisters Violoncel tot en met Trompet op één ladehelft. In het windkanaal voor dezeladehelft is een afsluiter geplaatst, waardoor deze stemmen in een keer in- ofuitgeschakeld kunnen worden. Met de bas en discant-delingen tussen c en cis van Bourdon 16en Trompet 8, kan de suggestie van een vrij pedaal worden gewekt.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Bourdon 16 B/D, Praestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp8, Violoncel 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quintfluit 3, Woudfluit 2, Clarinet 8 (doorslaand),Trompet 8 B/D. Aangehangen pedaal (C-a). Piano/forte-trede ter bediening van de registersVioloncel tot en met Trompet. Winddruk: 79 mm wk. Toonhoogte: a1=435 Hz. Temperatuur:evenredig zwevend.

Bron: Orgelmakerij Gebr. Reil en Lex Gunnink, Repertorium van orgels gebouwd doorPetrus van Oeckelen, orgelmaker te Harendermolen (Groningen), Zwolle 1990