Orgelbouwnieuws: Egmond-Binnen, Hervormde Kerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 4
Egmond-Binnen, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/4, april]

egmond-binnen-hk.jpg (14522 bytes)Opzaterdag 6 en zondag 7 maart werd het gerestaureerde kabinetorgel van de Hervormde Kerk teEgmond-Binnen opnieuw in gebruik genomen. Het uit 1762 daterende instrument, gebouwd doorJohannes Petrus Hilgers (1731-1799), bleef in de loop der jaren vrijwel gaaf bewaard, algingen details van het snijwerk en het beslag verloren. De oorspronkelijke standplaats vandit orgel is onbekend. Zeker is wel dat het instrument in 1914 in de Hervormde Kerk vanEgmond-Binnen werd geplaatst. Daarvoor sierde het de Slotkapel van Egmond aan den Hoef. Inhet kader van een algehele kerkrestauratie vond in 1998/1999 een conserverende restauratievan het orgel plaats. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw. Namensde Hervormde Orgelcommissie trad Aart van Beek op als adviseur. De windladen, dewindvoorziening, het pijpwerk en de mechanieken ondergingen volledig herstel, terwijl metname aan de kast, het snijwerk en het beslag uitgebreide herstellingen en aanvullingenplaatsvonden. De registerplaatjes zijn geheel vernieuwd.

De dispositie: Manuaal (C-d3): Holpijp 8, Prestant 8 D, Prestant 4 B/D, Fluit 4 B/D,Quint 3 B/D, Octaaf 2 B/D, Terts 1 3/5 D, Vox Humana 8 B/D, Tremulant. Winddruk: 58 mm wk.Toonhoogte: a1=401 Hz bij 20 ° C. Temperatuur: middentoon.

Bron: Flentrop Orgelbouw en adviseur Aart van Beek