Orgelbouwnieuws: Rotterdam, Hervormde Maranathakerk

Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 1
Rotterdam, Hervormde Maranathakerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/1, januari]

rotterdam-maranatha.jpg (33333 bytes)Op7 oktober werd het nieuwe orgel in de Hervormde Maranathakerk te Rotterdam in gebruikgenomen. De perikelen rond de plaatsing van dit instrument kwamen reeds in de ORGELkrantvan december aan bod, maar de geschiedenis van het instrument zelf is minstens zo bewogen.In Taipei (Taiwan) werd in 1993 een theologisch seminarie en opleidingsinstituut voorkerkmuziek opgericht. Nog in datzelfde jaar ontving Van den Heuvel Orgelbouw de opdrachtom een drieklaviers instrument met 25 stemmen te bouwen. De financiering van het orgel zouvoor een deel plaats vinden door de verkoop van onroerende goederen even buiten Taipei.Grote politieke spanningen met buurland China maakten de geplande verkoop – en daarmee definanciering van het project – onmogelijk, waardoor de orgelmakers het (vrijwel) voltooideinstrument elders te koop aan moesten bieden. Nadat de provinciale kerkvoogdij haartoestemming gaf, kon het orgel in de Maranathakerk te Rotterdam worden geplaatst. Omdathet instrument oorspronkelijk vooral als studie-orgel was bedoeld, maakte de nieuwe, inhoofdzaak kerkelijke functie enige aanpassingen aan het concept wenselijk. Zo ondergingenmet name de tongwerken van het Récit de nodige veranderingen. De daar aanwezige Trompette8 werd geheel vervangen door een exemplaar van wijdere mensuur, evenals de Basson 16 vanhet Pedaal. Verder kreeg de zwelkast van het Récit een extra zwelraam. Tenslotte werdenintonatie en winddruk geheel aangepast.

De dispositie:

Grand Orgue (manuaal I, C-c4): Bourdon 16, Montre 8, Flûte harmonique 8, Prestant 4,Doublette 2, Mixture III-V. Positif II (manuaal I, C-c4, in zwelkast): Bourdon 8, Flûtedouce 4, Nasard 2 2/3, Flageolet 2, Tierce 1 3/5, Cromorne 8, Tremulant. Récit (manuaalI, C-c4, in zwelkast): Flûte a cheminée 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte octaviante4, Octavin 2, Piccolo 1, Trompette 8, Basson-Hautbois 8, Clairon 4.Pédale (C-g1):Soubasse 16, Flûte 8, Flûte 4, Basson 16. Koppelingen: Grand Orgue-Positiv,Positiv-Récit, Grand Orgue-Récit, Grand Orgue-Récit 16, Pédale-Grand Orgue,Pédale-Positiv, Pédale-Récit. Winddruk: 83 mm wk (Positif: 70 mm wk). Toonhoogte: a1 =440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Jan L. Van den Heuvel Orgelbouw