De uitgeverij Ars Nova te Goes

door Willem Jan Cevaal | Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 4

Willem Jan Cevaal De uitgeverij Ars Nova te Goes
Het ORGEL 95 (1999), nr. 4, x-x [samenvatting]

 

De herontdekking van de oude muziek leidde in de eerste helft van de 20ste eeuw tot nieuwe ideeën op het terrein van de kerkmuziek. Een groep vooraanstaande en progressieve organisten kwam tot de conclusie dat goede kerkmuziek polyfoon van opzet moest zijn. Er was nauwelijks goede muziek beschikbaar. Vooral amateur-organisten wilde men ondersteunen met verantwoorde composities. De Goese organist Adriaan Kousemaker, die zelf dergelijke werken componeerde, besefte dat verspreiding van deze nieuwe kerkmuziek noodzakelijk was. Hij richtte daarom omstreeks 1942 de uitgeverij Ars Nova op. In de periode 1942-1979 werd hier een groot aantal composities van Nederlandse organisten uitgebracht. De catalogus omvatte naast koor- en orgelwerken ook bekende pianocomposities. De orgelwerken waren onderverdeeld in een aantal categorieën: muziek voor de eredienst, koraalvoorspelen en vrije orgelwerken. In het algemeen ligt de moeilijkheidsgraad niet erg hoog. De belangstelling voor Ars Nova was vooral in de beginjaren redelijk groot. Na 1960 richtte de interesse zich meer en meer op de koraalvoorspelen uit de 17de en 18de eeuw.