Charles Tournemire en L’Orgue Mystique

door Tjeerd van der Ploeg | Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 3

 

 

Tjeerd van der Ploeg Charles Tournemire en L’Orgue Mystique
Het ORGEL 95 (1999), nr. 3, 10-20 [samenvatting]

 

Charles Tournemire (1870-1939) is de belangrijkste vernieuwer van de laat-romantische Franse orgelmuziek. Zijn grootste werk, L’Orgue Mystique (1927-1932), bestaat uit parafraseringen van de Gregoriaanse gezangen voor de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar. Het werk volgt het kerkelijk jaar in drie cycli: Kerst, Pasen, Pinksteren. Verder bevat L’Orgue Mystique muziek bij talrijke andere kerkelijke feesten. Elke aflevering heeft dezelfde opbouw: Prélude à l’Introït, Offertoire, Elévation, Communion, Pièce terminale. Kenmerkend zijn de zetting op vier notenbalken (voor elk manuaal één), de precieze speelaanwijzingen, het improvisatie-achtige karakter.

tournemire.jpg (17008 bytes)

Charles Tournemire (1870-1939)

Tournemire oriënteerde zich in L’Orgue Mystique op oude orgelmuziek, zoals andere organisten inmiddels ook deden. De liturgische functie van L’Orgue Mystique is vergelijkbaar met de functie van de oude Livres d’Orgue, hoewel L’Orgue Mystique ook muziek voor het proprium bevat. Ook de invloed van de Noord-Duitse Stylus Phantasticus is merkbaar in korte pedaalmotieven, trillers etc. In het verlengde van deze oriëntatie op oude muziek, werd het Cavaillé-Coll-orgel van de Ste.-Clotilde, waar Tournemire César Franck was opgevolgd als organist, gewijzigd. De nauwkeurige registratie-aanwijzingen waren echter niet alle met de nieuwe dispositie uitvoerbaar.

Links:

• Tournemire algemeen

[http://utopia.knoware.nl/users/jsmeets/t/tournemi.htm]
[http://www.medieval.org/music/modern/tournemire.html]