Orgel Der Aa-Kerk Groningen weer onderwerp van gesprek

door Peter van Dijk | Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 3

Peter van Dijk Orgel Der Aa-Kerk Groningen weer onderwerp van gesprek
Het ORGEL 95 (1999), nr. 3, 27-30 [samenvatting]

 

Het wereldberoemde orgel van de Der Aa-Kerk te Groningen zal worden gerestaureerd. De aanloop tot de restauratie neemt inmiddels enige jaren in beslag. Op 14 september 1995 diende eigenaresse Stichting Der Aa-Kerk Groningen een restauratieplan in, opgesteld door haar adviseur Rudi van Straten. Dit plan was een herziening van een eerder ingediend en daarna ingetrokken plan uit 1992. De Gemeente Groningen keurde het plan goed. Orgelmaker Gebr. Reil kreeg de opdracht en demonteerde het orgel in januari 1997. Bij de demontage bleek dat de constructie van de orgelkast van dien aard te zijn dat het restauratieplan moest worden herzien. In 1997 is daarom een ‘Wijzigingsvoorstel’ bij de Gemeente Groningen ingediend. Daarin werd voorgesteld de achterwand van Schnitger te reconstrueren en dus kleinere laden te maken voor het Hoofdwerk. Vanwege de beperkte ruimte in het nieuwe Hoofdwerk zullen enkele registers naar het Bovenwerk worden verplaatst of verdwijnen. Ook de tonen Cis en Dis kunnen niet worden behouden.

deraa.jpg (25761 bytes)

Het orgel in de Der Aa-Kerk te Groningen. Foto Jack Schroevers

De gemeente Groningen legde dit plan ter visie; 14 brieven met bezwaren volgden. Op 11 februari 1998 was er een informele hoorzitting. De Rijksorgeladviseur adviseerde daarna de gemeente de vergunning te verlenen, onder enige voorwaarden. Daarna ontving de gemeente 9 bezwaarschriften, onder meer van de op 3 november 1998 opgerichte Stichting tot Bescherming van het Hoofdorgel in de Der Aa-kerk. De formele hoorzitting was op 22 februari 1999. De bezwaren betroffen de mate van zorgvuldigheid bij de totstandkoming van het plan, de inhoud van het plan en de voortgang van de voorbereiding. Binnenkort neemt de gemeente Groningen een beslissing. Als ze bij het verlenen van de vergunning blijft, is een rechtszaak mogelijk het volgende stadium. De voorbereiding van de restauratie is gebaat bij overleg in openheid en vertrouwen tussen alle terzake deskundigen, wellicht in de vorm van een symposium.