Johann Patroclus Möller

door Wolf Kalipp | Het ORGEL | Jaargang 95 | (1999) | Nummer 1

 

Wolf Kalipp Johann Patroclus Möller
Het ORGEL 95 (1999), nr. 1, 32-35 [samenvatting]

Johann Patroclus Möller (1698-1772), behalve orgelmaker ook organist in Lippstadt, was één van de laatste orgelmakers die nog springladen bouwden. Daarover deden tijdgenoten als Christian Vater enigszins laatdunkend. Inmiddels is duidelijk dat springladen tot een soepeler aanspraak kunnen leiden, zodat articulaties nog preciezer gerealiseerd kunnen worden.

Het Möller-orgel in de Kloosterkerk te Marienfeld (1751)

 

Een ander typisch aspect van Möllers orgels is dat hun fronten dikwijls de vorm van een halve maan hebben: de pedaaltorens stonden daarbij naar voren. Möller noemde dit ‘Faciet”t eines halben Monden’. De belangstelling voor Möller is inmiddels zo groot dat zijn werk als uitgangspunt voor nieuwe orgels wordt genomen.