European Organ Symposium, Brussel 1997

door Michel Lemmens & Prosper Sevestre | Het ORGEL | Jaargang 94 | (1998) | Nummer 1

 

Michel Lemmens & Prosper Sevestre European Organ Symposium, Brussel 1997
Het ORGEL 94 (1998), nr. 1, 31-34 [samenvatting]

Het ‘European Organ Symposium’ dat GoArt (Göteborg Organ Art center) op 28 en 29 oktober 1997 organiseerde, werd op 27 oktober in besloten kring met Euro-politici geopend, om te tonen hoe het orgel de ontwikkeling van esthetische, filosofische, technische, socio-historische, economische en religieuze ideeën in Europa weerspiegelt.

De lezingen gingen onder meer over orgelrestauraties in Europa (Harald Vogel schat de huidige stand van zaken positief in omdat het museale en het (kerk)muzikale aspect van het orgel elkaar niet blijken uit te sluiten); over pijpmateriaal (Munetaka Yokota maakte duidelijk dat de manuele bewerking van pijpmateriaal in de 17de eeuw een dunner en harder materiaal opleverden dan dat van vandaag); over nieuwe techniek in de orgelbouw (Bernard Foccroulle pleitte voor Midi en andere elektronica); over het opnemen van Bachs orgelwerk (Jacques van Oortmerssen pleitte voor het gebruik van historische orgels en zelfstandigheid van de organist ten opzichte van partituur, producer etc.); over speeltechniek (Joel Speerstra maakte duidelijk dat de benen als twee vingers van één hand dienen te werken); over het harmonium (Joris Verdin).

Tussendoor reageerde Harald Vogel op Foccroulles pleidooi voor elektronica door te pleiten voor een nieuwe vorm van het antieke orgel als openlucht-instrument. Terwijl dit voorstel sceptisch werd ontvangen, was er bijval voor het slotwoord van Hans Davidsson, de leider van GoArt: hij probeerde de aanwezigen warm te krijgen voor een Europees gecoördineerd programma voor documentatie, research en restauratie.