IAOD-congres in Gotenburg

door Hans Fidom | Het ORGEL | Jaargang 93 | (1997) | Nummer 9

 

Hans Fidom IAOD-congres in Gotenburg
Het ORGEL 93 (1997), nr. 9, 37-41 [samenvatting]

Het jaarlijkse congres van de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation was dit jaar (19 mei – 1 juni) in Gotenburg. De IAOD was de gast van het Göteborg Organ Art Centre Goart. In de lezingen, onder meer verzorgd door Uwe Pape (Berlijn), drs. Joost van Gemert, Kees Nijsen en drs. Jaap Vlugt (Utrecht) en Paul Peeters en Carl Johan Bergsten (Gotenburg). Pape’s gegevensbank is zeer gedetailleerd: er zijn per orgel 58 soorten gegevens. Pape wil uitbreiden met foto’s, geluidsbestanden etcetera. De Utrechtse gegevensbank is volop bezig de orgelarchieven van de Rijkuniversiteit Utrecht en de Rijksdienst voor Monumentenzorg toegankelijk te maken via Internet. Het Zweedse systeem – dat eveneens nog in ontwikkeling is – is een onderdeel van Goart. Om de bruikbaarheid te waarborgen ontwikkelt Peeters ‘predefined questions’ die de computer eenvoudig kan herkennen.

De presentatie van Goart door Hans Davidsson was indrukwekkend: met name de voortgang van de bouw van het Noord-Duitse orgel uit de tijd van Schnitger is veelbelovend. Davidsson bepleitte samenwerking op Europees niveau om de toekomst van de orgelkunst veilig te stellen.

Europese samenwerking wordt ook door de IAOD nagestreefd onder meer door te streven naar één Internetsite waarop de verschillende gegevensbanken toegankelijk zijn.

Actuele links:

  • Orgeldokumentation (IAOD)
  •