Wolf Kalipp: Johann Patroclus Möller

by Wolf Kalipp | Het ORGEL | Year 95 | (1999) | Issue 15

 

Wolf Kalipp ‘Johann Patroclus Möller’
het ORGEL 95 (1999), nr. 1, 32-35 [summary]

Johann Patroclus Möller (1698-1772), behalve orgelmakerook organist in Lippstadt, was één van de laatste orgelmakers die nog springladenbouwden. Daarover deden tijdgenoten als Christian Vater enigszins laatdunkend. Inmiddelsis duidelijk dat springladen tot een soepeler aanspraak kunnen leiden, zodat articulatiesnog preciezer gerealiseerd kunnen worden.

Marienfeld.jpg (36649 bytes)

Het Möller-orgel in deKloosterkerk te Marienfeld (1751)

Een ander typisch aspect van Möllers orgelsis dat hun fronten dikwijls de vorm van een halve maan hebben: de pedaaltorens stondendaarbij naar voren. Möller noemde dit ‘Faciet”t eines halben Monden’. Debelangstelling voor Möller is inmiddels zo groot dat zijn werk als uitgangspunt voornieuwe orgels wordt genomen.