Concert

Datum 14/10/2023
Einddatum
Hoe laat 13.30 - 17.00
Wie XIIe Oecumenisch Liedfestival
Waar Utrecht
Lutherse Kerk
Meer
informatie

XIIe Oecumenisch Liedfestival

Stichting De Vertaalslag nodigt alle donateurs, vrienden en belangstellenden weer uit voor het XIIe Oecumenisch Liedfestival
‘DE ANGLICANA IN DE POLDER’
op zaterdag 14 oktober 2023 13:30 – 17:00 uur LUTHERSE KERK, UTRECHT (Hamburgerstraat 9, zijstraat Oude Gracht)

De meest verkochte (en meest gebruikte) liederenbundels waaraan Stichting De Vertaalslag heeft meegewerkt zijn ‘Het Liefste Lied van Overzee’, met de door Sytze de Vries hertaalde hymnes uit de liederenschat van de Engelse kerk.

Uit deze bundels en nieuwe hertalingen gaan we samen zingen op dit Festival, aangemoedigd door Daniel Rouwkema, samen met het ensemble Chorale Haganum (uit de Haagse Kloosterkerk). Hij zal ons ook de beginselen bijbrengen van de psalm-chanting, die typische wijze van het reciteren van psalmen in de Anglicaanse liturgie.

Sytze de Vries zal een aantal van zijn vertalingen nader toelichten.

Christiaan de Vries begeleidt ons weer op het Witte-orgel.

Dr. Hanna Rijken, docent PThU, theoloog en musicus, vertelt over haar onderzoek naar de beleving van de bezoekers van Choral Evensongs in Engeland en Nederland.

Mgr. Dirk van Leeuwen, Emeritus Vicaris Generaal Anglicaanse Kerk, gaat nader in op de vraag ‘Wat maakt de hymns zo beloved?’

De middag wordt besloten met een Choral Evensong.

Deelname:

€ 20,= bij opgave vooraf en overmaking entreegeld. Op de dag zelf aan de deur: € 25,= (De toegangsprijs is inclusief een uitgebreid programmaboek, koffie en thee.)

U kunt zich vanaf nu aanmelden door:

  • een mail te sturen naar info@liedfestival.nl/of te bellen met Anke Mopman (06-36131222)
  • en door overmaking van € 20,= op IBAN-rekening van Stichting De Vertaalslag: NL32 INGB 0004 8612 78, o.v.m. XII OLF