Concert

Datum 24/09/2022
Einddatum
Hoe laat 13.00
Wie XIe Oecumenisch liedfestival ‘DE MAATSLAG DER GETIJDEN’
Waar Deventer
Lebuïnuskerk
Meer
informatie
Externe link

XIe Oecumenisch liedfestival ‘DE MAATSLAG DER GETIJDEN’

In het vroege Christendom werd de dag, zoals ook in de Joodse traditie, biddend begonnen én besloten. Dit gebruik bleef tenslotte alleen bestaan in de kloosters. Tot op vandaag wordt op bepaalde tijden het zogenaamde ‘getijdengebed’ gebeden. Wat is de betekenis en de zin ervan?
Dat wordt belicht door Thomas Quartier theoloog en filosoof bekend als benedictijner monnik hoogleraar Liturgiewetenschap. Dit jaar verkozen tot ‘Theoloog des Vaderlands’

Oudere en nieuwe vormen van het getijdengebed worden gepraktiseerd in de zogenaamde Stadskloosters, ook wel Religieuze Leefgemeenschappen. Ons land telt er zo’n 75.
Daar gebruikte (gezongen) vormen van het getijdengebed maken we ons eigen, zoals uit Taizé etc.

dichter/theoloog Sytze de Vries presenteert deze festivalmiddag, waarop we veel zullen zingen. Hij schreef voor de praktijk ook diverse morgen- en avondliederen en zal de thema’s daarvan belichten. Samen zingen we ze, ondersteund door de Lebuïnuscantorij o.l.v. Kirstin Gramlich en Wim Diepenhorst organist
Ook wordt de Willem Vogel-0euvreprijs uitgereikt aan organist/componist Wouter van Belle

De middag wordt besloten met een gezongen vesper.

Opgave: via de website www.liedfestival.nl of mail info@liedfestival.nl of telefonisch, via 06 – 36131222 (Anke Mopman)
Entreeprijs: € 12,50, tegelijk met opgave over te maken op NL 32 INGB 000 48 61 278 t.n.v. Stichting De Vertaalslag. (Op de dag zelf bedraagt de entree € 15,00)
De toegangsprijs is inclusief een uitgebreid programmaboek en koffie/thee