Concert

Datum 15/10/2019
Einddatum
Hoe laat 11.00
Wie Symposium ‘De Wereld in’
Waar Groningen
Martinikerk
Meer
informatie
Externe link

Symposium ‘De Wereld in’

In het kader van de Groningen Orgelzomer 2019 en als prelude tot het jaarlijkse Schnitgerfestival vindt dit symposium plaats waarin het orgel vanuit nieuwe perspectieven wordt belicht. Centraal staat de vraag hoe orgelmuziek nu en in de toekomst van waarde kan zijn voor een breed publiek.

 

 

 

Maar weinig muziekinstrumenten hebben zo’n lange en intrigerende geschiedenis als het orgel. Voor het begin van onze jaartelling werd het in Egypte al bespeeld door pionier-musici in verhitte muziekwedstrijden. Later was het een instrument voor ceremoniële plechtigheden, een machtssymbool in oorlog en handel en – in de tijd van Schnitger – een dankbaar object voor ambachtelijke kunst. In de 21e eeuw kennen we het vooral nog als kerkelijk instrument, maar dat beeld doet geen recht aan de veelzijdigheid van het instrument en past niet meer in de veranderende samenleving.

In dit symposium – dat georganiseerd wordt in samenwerking met Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) en met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Groningen – trekken we ‘De Wereld in’. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de orgelmuziek zelf, maar ook voor de context waarbinnen die muziek te beluisteren is en het publiek dat bereikt wordt.
We zoeken antwoorden op vragen als: hoe kun je orgelmuziek programmeren als onderdeel van een totaalconcept, met het accent op de beleving? En: wat zou het orgel bepaalde doelgroepen – bijvoorbeeld de gestreste stedeling, de liefhebber van het cultureel erfgoed, of de nieuwe generatie van cultuurliefhebbers – kunnen bieden?

In een gevarieerd programma van lezingen, columns en muzikale intermezzo’s geven verschillende deskundigen hun inspirerende visie op het orgel en zetten zij ons aan tot nadenken. Medewerking verlenen o.a. Evert Bisschop Boele (lector Kunst en Samenleving, lector Kunsteducatie Prins Claus Conservatorium), Jan Bril (akoestisch expert), Hans Fidom(bijzonder hoogleraar Orgelkunde aan de VU),) Jacob Lekkerkerker (componist, organist en curator muziek Oude Kerk Amsterdam), Johan Luijmes (artistiek leider Orgelpark Amsterdam) en Tine Stolte (porgrammaleider master New Audiences Innovative Practice, Prins Claus Conservatorium).
De komende maanden wordt het programma verder ingevuld.

Voor wie is dit symposium?
Voor alle geïnteresseerden, maar zeker ook voor professionals in de kunst- en cultuursector in brede zin: programmeurs, orgelcommissies, beleidsmedewerkers cultuur van overheden en fondsen, marketingdeskundigen en publiciteitsmedewerkers, erfgoedprofessionals.

WANNEER: 15 oktober 2019, 11:00 – 16:00 uur
WAAR: Martinikerk
KOSTEN: € 40,00, dit is inclusief koffie/thee en lunch

Aanmelden