Concert

Datum 09/05/2020
Einddatum
Hoe laat 10.00 16.00
Wie Orgeldag Noord-Nederland!
Waar Provincie Groningen
Kerken volgens lijst
Meer
informatie
Externe link

Orgeldag Noord-Nederland!

De traditie: – Orgeldag Noord-Nederland – op de tweede zaterdag in mei, wordt ook in 2020 in stand gehouden.

Het is inmiddels dé dag, waarop vele orgelliefhebbers nader kennis kunnen maken met de vele, vaak fraaie historische instrumenten die in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voorkomen. En de meeste orgels staan ook nog eens in bezienswaardige kerken!

Op deze dag kunnen de instrumenten vrijelijk worden bespeeld door geïnteresseerde orgelliefhebbers.

Uit voorgaande jaren is gebleken dat deze dag, waaraan veel (amateur) organisten deelnemen, in een duidelijke behoefte voorziet en telkens een groot succes blijkt te zijn!

De organisatie van deze dag berust vanaf het begin, in de jaren zeventig, bij de Stichting Hinszorgel Leens.

 

Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het grootste en beroemdste orgel in Groningen, het hoofdorgel in de Martinikerk, in 2020 ook weer beschikbaar zal zijn.

In verband met de uitvoering van groot onderhoud c.q. beperkte restauratie is het Hinsz-orgel van Leens dit jaar niet beschikbaar. In de Petruskerk van Leens zijn wèl het koororgel (Mense Ruiter 1983) en het kabinetorgel (maker onbekend, ca. 1773) voor bespeling beschikbaar.

Ook maakt het in 2015 in de borg Verhildersum geplaatste secretaire-orgel (Caspar Indermaur of Hermannus ’t Hart, rond 1869) weer deel uit van de te bespelen instrumenten. Wij merken hierbij op dat het orgel van wind wordt voorzien d.m.v. een balgtrede. Het bespelen van dit orgel, in een overigens prachtige historisch ingerichte borgsalon, stelt dus extra eisen aan de speler!!

Wij gaan ervan uit dat ook het onlangs gerestaureerde De Mare-/Hinsz-/Freytag-orgel in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum aan deze dag meedoet.

Vanaf 1 april a.s. is de meest actuele lijst van deelnemende orgels met de beschikbare tijden te raadplegen op de website van de Stichting Hinszorgel Leens. http://www.hinszorgelleens.nl/

Voor opgave en deelname gelden de volgende ‘sp(e)elregels’:

 • De speeltijd per deelnemer is een half uur per orgel.
 • Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de kerken te bezichtigen en de orgels te bespelen.
 • In principe is het bespelen van de orgels voor iedereen mogelijk. Men dient zich echter te realiseren dat orgels instrumenten zijn waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Er wordt dan ook verzocht de wijze van bespelen goed op de orgels af te stemmen.
 • Voor het bespelen van één of meerdere orgels gedurende 30 minuten is opgave, uitsluitend telefonisch mogelijk.
 • Aanmelden kan alleen op maandag 6 en dinsdag 7 april 2020 ’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur bij de Stichting Hinszorgel Leens via telefoonnummer 06-57615209.
 • Na 7 april is aanmelding per mail via info@hinszorgelleens.nl nog mogelijk tot uiterlijk 25 april. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanmeldingen per mail die vóór 8 april worden gedaan, worden niet in behandeling genomen!
 • Door het eerst noemen van de plaatsen waar de orgels staan die u wilt bespelen, bevordert u een vlotte(re) afhandeling.
 • Na aanmelding ontvangt iedere speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden. De dispositie van de orgels zijn te vinden op de website van de Stichting Hinszorgel.
 • Per speler wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 ongeacht het aantal orgels dat men wil bespelen.
 • In verband met de restauratie van het Hinsz-orgel in Leens vindt het slotconcert van de Orgeldag Noord-Nederland dit jaar plaats op het Schnitger-orgel van de Jacobikerk in Uithuizen. Het concert, dat om 17.00 uur begint, zal worden verzorgd door Sietze de Vries, artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen.
 • Op vertoon van het bewijs van deelname hebben de deelnemers aan de Orgeldag Noord Nederland gratis toegang tot dit afsluitende middagconcert.