Concert

Datum 21/06/2020
Einddatum
Hoe laat 15.30
Wie Berry van Berkum
Waar Soest
Oude Kerk
Meer
informatie
Externe link

Berry van Berkum

Zondag 21 juni 2020 zal Berry van Berkum, organist uit de Nicolaïkerk te Utrecht en de Dominicanenkerk te Zwolle, het historische orgel in De Oude Kerk bespelen. Berry van Berkum concerteerde als solist met muziek van Bach tot Messiaen in Europa en de Verenigde Staten. Hij gaf masterclasses aan conservatoria in binnen- en buitenland. Als Improvisator is hij actief op het gebied van  jazz en speelt hij regelmatig bij zwijgende films.

Meeluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/687/events/recording/159241410000687

Zijn programma voor deze middag ziet er veelbelovend en gevarieerd uit. Niet alleen werken van bekende klassieke componisten, zoals J.S. Bach, G. Böhm en G. Buxtehude, maar ook werken van componisten uit de 20e eeuw, waaronder G. Bovet, B. Matter en T. Hagen zullen ten gehore worden gebracht.

Bij dit concert kunnen 30 bezoekers worden toegelaten. Aanmelding voor het bijwonen van dit concert dient u per mail te doen, waarbij geldt dat de eerste 30 verzoeken worden gehonoreerd. Per aanmelding kunt u maximaal 2 personen uit 1 huishouden aanmelden. Wordt uw verzoek gehonoreerd, dan ontvangt u een bevestigingsmail dat als toegangsbewijs geldt voor het concert. Toegangsprijs is € 10,00 (contant gepast betalen), te voldoen bij de ingang van de kerk. Pinbetaling is ook mogelijk en heeft de voorkeur.

Tevens is het concert te beluisteren via live-stream  https://kerkdienstgemist.nl/stations/687-De-Oude-Kerk-Soest

Omdat aan de organisatie van de DOKconcerten kosten verbonden zijn, vragen wij de luisteraars van de live-stream om een vrijwillige bijdrage te doneren op

NL30 INGB 0009 4453 40 t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur “Oude Kerk” Soest (ANBI status). Op deze manier blijft het mogelijk om mooie, kwalitatief goede concerten te blijven organiseren. Onze hartelijke dank alvast.

Alle informatie over dit concert, de aanmelding en de live-stream kunt u terugvinden op www.kerkencultuursoest.nl