Rond een uniek Groninger orgelmodel

door Victor Timmer & Bernhardt Edskes † | Foto's: Tymen Jan Bronda | Het ORGEL | Jaargang 119 | (2023) | Nummer 5

Onlangs kwam een orgelmodel van de hand van de negentiende-eeuwse Groninger orgelmaker H.E. Freytag boven water. Aangezien orgelmaquettes zeldzaam zijn, wordt dit specifieke exemplaar in dit artikel nader bekijken. Het wordt daarbij geplaatst in een breder kader, uitgaande van de vraag op welke manieren orgelmakers een beeld probeerden te geven van een te bouwen orgel.

 

Afbeeldingen