Nogmaals Vitus Wiegleb

door Victor Timmer |Het ORGEL |Jaargang 118 |(2022) |Nummer 4

Aan de in Nederland weinig bekende Amsterdamse orgelmaker Vitus Wiegleb (1699-1748) is tot nu toe niet veel aandacht geschonken. Het meest uitgebreid heeft Peter van Dijk over de bouwer gepubliceerd in zijn beide artikelen rond het koororgel in de Grote Kerk te Culemborg.

Nieuwe gegevens, mede beschikbaar gekomen dankzij de steeds verder gaande digitale ontsluiting van archieven, bieden de mogelijkheid de leemtes in de kennis over Wiegleb verder op te vullen. Dit artikel biedt enkele voorbeelden.

Afbeeldingen