Cornelis Rogier en zijn cahier (2 -slot)

door Frans Jespers |Het ORGEL |Jaargang 117 |(2021) |Nummer 3

Bergen op Zoom, St.-Gertrudiskerk , Rogier-orgel Foto: Tjalling Roosjen

Schrijnwerker en orgelmaker Cornelis Rogier (1804-1885) was gedurende een halve eeuw werkzaam in en om Bergen op Zoom. In 1837 begon hij notities te maken in een cahier, dat hij tot op hoge leeftijd bijhield. De Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom publiceerde in 2016 een boek over Rogier en zijn cahier. Maar in het boek is weinig aandacht besteed aan de, weliswaar spaarzame, notities over orgels in dat cahier. In dit artikel wordt deze leemte opgevuld en worden nog enkele andere nieuwe gegevens over de orgelmaker en zijn productie gepresenteerd. Het eerste deel van dit artikel bevatte een biografische schets en passeerden de notities over orgels uit het cahier de revue, waarop toelichtingen gegeven werd. Deel 2 bespreekt enige nieuwe inzichten over orgels van Rogier, ter aanvulling van eerdere publicaties, met speciale aandacht voor zijn mogelijke leermeester, voor de vormgeving van zijn kassen en voor het pijnlijke conflict van de orgelmaker met zijn eigen kerkbestuur.

Afbeeldingen