De intonateur (4): Dienstbaar aan klankschoonheid. Een portret van Frits Elshout

door Frans Brouwer | Foto's: Archief F. Elshout | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 4

Dit vierde intonateursportret belicht het werk en de bezieling van Frits Elshout, die 48 jaar lang Flentrop Orgelbouw heeft gediend. Eerst als pijpenmaker, toen als intonateur, later als adjunct-directeur en directeur van deze bijna honderdtwintigjarige firma en – nu hij met pensioen is – als adviseur. Hij noemt zijn werkzame leven een ontdekkingstocht, waarin openheid de juiste attitude vormt om geloof in bevliegingen (‘-isme’s’) tegen te gaan en samenhang in klankschoonheid te creëren. Een verhaal over een intonateur in hart en nieren, wiens inspiratie verder reikt dan het orgel, over zijn ontwikkeling, zijn visie op toonvorming en zijn enthousiasme over enkele bijzondere projecten. En wat brengt een blik op zijn boekenkast?

Afbeeldingen