Die ‘Kunst der Fuge’ van Bach en de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

door Jan van Biezen | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 3

Van Die Kunst der Fuge bestaat een autograaf en een na Bachs dood uitgegeven druk. De autograaf bevatte aanvankelijk twaalf stukken, geschreven op vier samengevouwen dubbelbladen en één gevouwen enkelblad van ca. 1742. De laatste drie en een halve bladzijden waren oorspronkelijk leeg. Hierop, en op een in het laatste gevouwen blad geschoven gevouwen blad van ca. 1746, heeft Bach later drie stukken toegevoegd, waarbij het laatste een nieuwe versie is van nummer 12. De oorspronkelijke stukken in de autograaf, die Bach overigens niet genummerd heeft, vormen duidelijk een samenhangend, doorgaand geheel, bestemd om in haar geheel uitgevoerd te worden. In het artikel betoogt de auteur dat Bach met de oorspronkelijke 12 stukken de 12 artikelen van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel in muziek heeft willen weergeven.

Afbeeldingen